Tìm kiếm

Kitô hữu tầng lớp Dalit ở bang Kerala biểu tình Kitô hữu tầng lớp Dalit ở bang Kerala biểu tình 

Các giám mục Ấn Độ vận động cho quyền của Ki-tô hữu tầng lớp Dalit

Các giám mục Công giáo ở một bang miền nam Ấn Độ đã phát động chiến dịch vận động sự ủng hộ chính trị nhằm chấm dứt tình trạng phân biệt đối xử với những Ki-tô hữu tầng lớp Dalit tại nước này.

Hồng Thủy - Vatican News

Hôm 23/2, Đức cha Jacob Muricken, giám mục phụ tá của Pala, nói với hãng tin UCA News: “Chúng tôi đã gửi biên bản ghi nhớ cho tất cả các bộ trưởng liên bang, nghị sĩ và các nhà lập pháp tiểu bang của bang Kerala để tìm kiếm sự ủng hộ của họ nhằm chấm dứt sự phân biệt đối xử với những Ki-tô hữu tầng lớp Dalit.”

Các giám mục của Kerala muốn giới lãnh đạo chính trị của Ấn Độ giúp họ cải thiện điều kiện sống của những những Ki-tô hữu tầng lớp Dalit, những người vẫn phải chịu gánh nặng của sự phân biệt đối xử xã hội và lạc hậu về kinh tế.

Đức cha Muricken nói: “Chúng tôi biết các anh chị em Ki-tô hữu tầng lớp Dalit của chúng tôi bị phân biệt đối xử dựa trên đức tin của họ mặc dù trên thực tế, hiến pháp Ấn Độ là trung lập về tôn giáo.”

Từ năm 1950, các Ki-tô hữu tầng lớp Dalit đã đấu tranh để chấm dứt sự phân biệt đối xử này, nhưng cho đến nay vẫn không thành công. Năm 2004, họ thậm chí đã tiếp cận tòa án tối cao để tìm cách khôi phục quyền bình đẳng của họ theo hiến pháp.

Các giám mục rất muốn thấy sự cải thiện trong cách đối xử đối với các anh chị em Dalit của họ. Đức cha Muricken nói: “Chúng tôi hy vọng rằng chính phủ sẽ có quan điểm tích cực về vấn đề này và do đó chúng tôi đang tiếp cận tất cả các đại diện dân cử của tất cả các đảng phái chính trị để chấm dứt sự phân biệt đối xử này đối với một tầng lớp người dân cụ thể”. Ngài nói thêm, hội đồng giám mục khu vực ở mọi tiểu bang sẽ tiếp cận các nghị sĩ và nhà lập pháp trong phạm vi quyền hạn của họ trước khi chính phủ đưa ra lời kêu gọi cuối cùng về vấn đề này.

Trong khi đó, Đức cha Jose Pulickal của Kanjirapally ở Kerala nhấn mạnh sự cần thiết phải đặt các Ki-tô hữu Dalit ở trung tâm của Giáo hội. Ngài nói: “Họ gia nhập Ki-tô giáo vì Giáo hội không có chế độ đẳng cấp. Tuy nhiên, nhiều nỗ lực hơn sẽ được thực hiện để đảm bảo việc trao quyền cho họ.” (Ucanews 23/02/2022)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

24 tháng hai 2022, 11:32