Tìm kiếm

Buổi canh thức chống bài Do Thái được tổ chức tại Berlin vào tháng 5/2021 Buổi canh thức chống bài Do Thái được tổ chức tại Berlin vào tháng 5/2021  (ANSA)

Toà Thánh chia sẻ quan tâm về tình trạng bài Do Thái đang gia tăng ở châu Âu

Ngày 8/3/2022, phát biểu tại một hội nghị ở Vácsava về chống chủ nghĩa bài Do Thái trong khu vực châu Âu, Đức ông Janusz Urbańczyk, Quan sát viên Thường trực của Tòa thánh tại Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu, gọi tắt là OSCE, đưa ra những lo ngại ngày càng tăng về sự gia tăng của chủ nghĩa bài Do Thái trên khắp châu Âu và nhấn mạnh việc cần phải ngăn chặn luận điệu căm thù trên mạng internet và tầm quan trọng của giáo dục để ngăn chặn bạo lực.

Hồng Thủy - Vatican News

Đại diện Tòa Thánh lưu ý rằng việc các cuộc tấn công xảy ra khi cộng đồng Do Thái tụ họp trong hội đường Do Thái để cầu nguyện “làm cho các cuộc tấn công trở nên đặc biệt tàn bạo”

Chủ nghĩa bài Do Thái trở nên trầm trọng hơn bởi cuộc khủng hoảng COVID-19

Sau đó, Đức ông Urbańczyk kêu gọi chú ý đến tình cảm và thái độ đằng sau những cuộc tấn công này và lưu ý rằng “thái độ bài Do Thái đã trở nên trầm trọng hơn trong cuộc khủng hoảng đại dịch hiện nay thông qua việc lan truyền, đặc biệt là trên mạng, các thuyết âm mưu và việc tầm thường hóa cuộc diệt chủng Do Thái”.

Tự do tôn giáo và an ninh

Nhấn mạnh mối liên hệ “cấu trúc” giữa việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo với an ninh và ổn định trong khu vực OSCE, Đức ông Urbańczyk nhắc lại rằng các Quốc gia thành viên có “nhiệm vụ chung không chỉ là đảm bảo việc bảo vệ các cộng đồng Do Thái (cũng như tất cả các cộng đồng tôn giáo) khỏi các cuộc tấn công, mà còn để ngăn chặn những tội ác này.”

Vai trò của dịch vụ internet

Về việc ngăn chặn các cuộc tấn công, Quan sát viên của Toà Thánh cho biết cần đặc biệt chú ý đến vai trò của các nhà cung cấp dịch vụ Internet và dịch vụ mạng xã hội; ngài nhận xét rằng các nền tảng truyền thông xã hội đã làm gia tăng sự lan truyền của các diễn văn căm thù bài Do Thái và thông tin sai lệch trên quy mô chưa từng có.

Vai trò của giáo dục

Đại diện của Toà Thánh tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết của một “phương pháp giáo dục phù hợp” để ngăn chặn chủ nghĩa bài Do Thái và phân biệt đối xử một cách hiệu quả và bền vững. Ngài nhận xét rằng giáo dục, đặc biệt là ở trường học “đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tự do tôn giáo và không phân biệt đối xử”, vì giáo dục “là một trong những cách hiệu quả nhất để làm cho thế giới và lịch sử của chúng ta trở nên nhân văn hơn”.

10 tháng hai 2022, 11:53