Tìm kiếm

Các tín hữu tham dự cử hành phụng vụ ở Cairo Các tín hữu tham dự cử hành phụng vụ ở Cairo 

Luật mới về tình trạng pháp lý cá nhân của Kitô hữu ở Ai Cập

Luật mới về tình trạng pháp lý cá nhân của các Kitô hữu, được Giáo hội Chính thống Copte và các Giáo hội Kitô khác ở Ai Cập chờ đợi trong nhiều thập kỷ qua, có thể được Quốc hội xem xét và thông qua trong thời gian sắp tới.

Ngọc Yến - Vatican News

Nghị sĩ Atef Maghawry, thành viên của Ủy ban Lập pháp của Quốc hội cho biết, dự luật bao gồm các điều khoản về các vấn đề nhạy cảm liên quan đến luật gia đình chuẩn bị được thông qua. Dựa trên những thông tin mà ông biết được về chương trình làm việc của quốc hội, ông Maghawry cho biết dự luật sắp được quốc hội xem xét và thông qua, có thể tại phiên họp lần tới dự kiến 23/01.

Sửa đổi luật về tình trạng pháp lý cá nhân đã được thực hiện trong 16 phiên làm việc tại Bộ Tư pháp và đầu năm 2021 đã hoàn thành. Trong quá trình này có nhiều thành phần xã hội tham gia, gồm các chuyên gia, quan chức chính phủ và đại diện các Giáo hội Kitô.

Vào đầu tháng 7/2021, nghị sĩ Monsef Suleiman, cố vấn pháp lý của Toà Thượng phụ Chính thống giáo Copte tuyên bố với cổng thông tin điện tử của Masrawy Ai Cập rằng, dự thảo sửa đổi sẽ được Hội đồng Nhà nước xem xét trước khi được gửi đến Hạ viện, trình lên quốc hội bỏ phiếu để phê chuẩn cuối cùng và quy định thời gian áp dụng.

Sự tham gia của các Giáo hội hiện diện ở Ai Cập trong quá trình lâu dài soạn thảo luật mới về tình trạng pháp lý cá nhân đã bắt đầu vào năm 2014. Ngay tại thời điểm đó, Bộ Tư pháp đã đệ trình dự thảo luật cho các nhà lãnh đạo của các Giáo hội, với yêu cầu nghiên cứu văn bản và gửi các ý kiến về vấn đề này trong thời gian ngắn. Thời gian cần thiết để soạn thảo dự thảo luật đã được kéo dài đặc biệt do các cuộc đàm phán nhằm đảm bảo việc xây dựng một văn bản, mặc dù duy nhất, vẫn bảo vệ các cách tiếp cận khác nhau của các Giáo hội đối với các vấn đề như ly thân và ly hôn, được quy định khác nhau trong các Giáo hội Kitô.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

12 tháng một 2022, 10:17