Tìm kiếm

Người dân ở Cabo Delgado Người dân ở Cabo Delgado   (ANSA)

Các lãnh đạo tôn giáo Cabo Delgado khẳng định: Đức tin tạo ra hòa bình và hòa giải

Sau một cuộc hội thảo liên tôn, các nhà lãnh đạo tôn giáo của Cabo Delgado đã đưa ra một tuyên bố chung, tố cáo bạo lực và lợi dụng tôn giáo nhằm thực hiện các hành động khủng bố, đồng thời khẳng định “đức tin tạo ra hoà bình và hoà giải”.

Ngọc Yến - Vatican News

Buổi hội thảo được tổ chức trong tháng 12/2021, tập trung vào “Tôn giáo như một phần của giải pháp giải quyết xung đột ở Cabo Delgado”. Cuối buổi gặp gỡ, các nhà lãnh đạo đã đưa một chương trình xây dựng hòa bình cho Cabo Delgado. Chương trình lấy cảm hứng từ Văn kiện về Tình Huynh đệ nhân loại ở Abu Dhabi, gồm 15 điểm để làm việc trong đối thoại và gặp gỡ mặc dù có những khác biệt.

Các nhà lãnh đạo nhắc lại rằng khu vực đang trải qua một cuộc khủng hoảng nhân đạo sâu sắc do bạo lực khủng bố gây ra. Ngoài ra, sự phát triển bị hạn chế do đại dịch và nhiều yếu tố đáng lo ngại khác, như bất bình đẳng xã hội, tỷ lệ mù chữ cao, cuộc khủng hoảng các giá trị đạo đức - luân lý và phân cực sắc tộc và tôn giáo, đe dọa sự chung sống xã hội, xâm phạm nhân phẩm.

Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh: “Tôn giáo không phải là nguyên nhân của xung đột, nhưng nhằm mục đích tạo ra hạnh phúc, hòa giải và hòa bình trong xã hội. Vì lý do này, chúng tôi từ chối và tránh xa những hành vi xuyên tạc giáo lý nhằm biện minh cho bạo lực. Từ điểm này, chúng tôi cam kết đối thoại với các tôn giáo khác, vượt qua những hoài nghi và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau. Bởi vì, tất cả các tôn giáo đều nằm trong kế hoạch của Đấng Tối Cao, nhà lãnh đạo tôn giáo thực sự không bao giờ dạy sử dụng bạo lực”.

Các nhà lãnh đạo còn tái đề xuất đối thoại, gặp gỡ và công nhận nhau để tạo ra một xã hội hòa nhập, đồng thời tổ chức các cuộc tranh luận và hội nghị để giúp mọi người phát triển không chỉ từ quan điểm tôn giáo mà còn trong các lĩnh vực khác để hiểu rõ hơn về thực tại cuộc sống.

Lo ngại người trẻ bị sa vào mạng lưới của chủ nghĩa cực đoan và bạo lực, các tham dự viên của buổi hội thảo mong muốn đồng hành với giới trẻ, qua các hoạt động tâm lý xã hội và tâm linh. Các vị lãnh đạo kết luận: “Cần phải dấn thân không ngừng cho giới trẻ, cùng nhau cầu nguyện cho một nền hòa bình lâu dài, và luôn cộng tác với chính phủ, các cơ quan và tổ chức dấn thân vì hòa bình ở Cabo Delgado”.

05 tháng một 2022, 11:30