Tìm kiếm

Giáo hội Perù Giáo hội Perù 

Giáo hội Peru tham gia kỷ niệm 200 năm quốc gia được độc lập

Trong thời gian này, Giáo hội Peru đang tham gia vào các sáng kiến được thúc đẩy bởi các tổ chức chính phủ, hàn lâm và dân sự, kỷ niệm 200 năm quốc gia được độc lập khỏi Tây Ban Nha (28/7/1821).

Ngọc Yến - Vatican News

Để thực hiện các sáng kiến trên, Hội đồng Giám mục đã thành lập một ủy ban về các hoạt động thúc đẩy sự tham gia của Giáo hội trong việc xây dựng và độc lập của quốc gia. Uỷ ban đã công bố logo của sự kiện, được chọn bởi một ban giám khảo đặc biệt, trong số 53 các đề xuất đến từ khắp nơi trên đất nước.

Logo có hàng chữ “Giáo hội, trái tim của Peru”. Bên cạnh đó là hình ảnh: Đức Trinh Nữ Maria, Thánh giá; đường vòm cung bao quanh, diễn tả 200 năm đức tin đã soi sáng con đường của người dân Peru. Ở dưới cùng là ba biểu tượng đại diện cho ba khu vực của Peru: bờ biển, núi và rừng.

Giáo hội đã tổ chức các sự kiện cho dịp kỷ niệm này, gồm có Đại hội Quốc tế các Nhà Giáo dục Công giáo lần thứ VII, từ ngày 3 đến 5/11, do Văn phòng Quốc gia về Giáo dục Công giáo tổ chức. Từ ngày 8 đến 10/11, Hội nghị các nhà quản lý di sản văn hóa lần thứ VII với chủ đề “Bảo vệ, bảo hộ và phòng ngừa trong việc bảo vệ di sản văn hóa”, được tổ chức bởi Ủy ban Giám mục Giáo dục, Văn hóa và Di sản Văn hóa và Bộ Văn hóa Peru.

“Này bạn trẻ , hãy chỗi dậy! Bạn là ngôn sứ của kỷ niệm 200 năm” là khẩu hiệu của Ngày Giới trẻ Quốc gia đầu tiên của Peru sẽ cử hành từ ngày 19 đến 21/11, với mục đích suy tư và nhìn nhận tầm quan trọng của giới trẻ đất nước dưới ánh sáng của năm độc lập. Đại hội 200 năm độc lập, “Giáo hội, trái tim của Peru”, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 01/2022.

09 tháng mười một 2021, 12:04