Tìm kiếm

Hợp tác vì hoà bình Hợp tác vì hoà bình 

Đại hội đồng của tổ chức “Các tôn giáo vì hoà bình - châu Á”

Trong tháng 10 vừa qua, sau đại hội đồng diễn ra tại Tokyo, Tổ chức “Các tôn giáo vì hoà bình - châu Á” đã đưa ra “Tuyên bố Tokyo 2021”, trong đó thông báo về việc thành lập một quỹ đặc biệt để tài trợ cho các dự án đáp ứng các mục tiêu đã đề ra, đặc biệt thúc đẩy hoà bình ở Afghanistan, Bắc Triều Tiên và Myanmar.

Ngọc Yến - Vatican News

Trong tuyên bố gửi đến Hãng tin Fides, Tổ chức “Các tôn giáo vì hoà bình - châu Á” nhấn mạnh các cam kết: “Thúc đẩy, hỗ trợ và thực hiện, thông qua đối thoại và hợp tác liên tôn, ý thức nhân phẩm của mọi hình thức sống; cuộc chiến chống nạn buôn người; xây dựng hòa bình và hòa giải ở châu Á; bảo vệ môi trường; phát triển lãnh đạo trẻ”.

Tổ chức khuyến khích nhiều người trẻ và phụ nữ tham gia vào quá trình ra quyết định ở tất cả các cấp vì họ là hy vọng của hiện tại.

Về hoà bình cho châu Á, qua Hội đồng các tôn giáo Hàn Quốc và Hội đồng các tôn giáo vì hoà bình Hàn Quốc, với hoạt động văn hoá “giáo dục vì hoà bình”, Tổ chức muốn đóng góp đặc biệt cho Bắc Triều Tiên, nhằm thúc đẩy hoạt động nhân đạo và ký kết hiệp ước hoà bình giữa hai miền Triều Tiên. Bên cạnh đó hai quốc gia khác cũng được đại hội đồng quan tâm đặc biệt đó là Afghanistan và Myanmar.

Hội nghị tham gia vào các hoạt động nâng cao nhận thức về loại bỏ vũ khí hạt nhân và thúc đẩy việc chuyển đổi ngân sách quốc phòng ở các quốc gia, thành quỹ để thúc đẩy các hoạt động liên quan đến hòa bình.

Theo Tổ chức “Các tôn giáo vì hoà bình - châu Á”, cần hỗ trợ các chính phủ, tổ chức quốc tế và cộng đồng tôn giáo, đối thoại hòa bình, hòa nhập, liên đới và bảo vệ môi trường, trong một mạng lưới và quan hệ đối tác đạo đức, sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội một cách tích cực, các sự kiện công cộng, cầu nguyện và hội nghị.

Mục tiêu là tái khẳng định trách nhiệm xã hội của các cộng đoàn tôn giáo, qua đối thoại và hợp tác liên tôn, trong việc ủng hộ tinh thần bình đẳng, tôn trọng, hòa nhập và hòa giải. Tổ chức sẽ có những hành động cụ thể để thực hiện các nguyên tắc và hành động chiến lược nhằm “cùng nhau xây dựng một cộng đồng của mọi sự sống trên trái đất” vì lợi ích của các thế hệ tương lai.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

12 tháng mười một 2021, 11:50