Tìm kiếm

Công lý Công lý  

Tổng Giáo phận Washington dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ngành luật

Chúa nhật 03/10, tại nhà thờ chính toà thánh Matthêu ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Gabriele Giordano Caccia, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc đã cử hành “Thánh lễ Đỏ” khai mạc năm tư pháp, cầu nguyện cho những ai đang làm việc trong ngành luật.

Ngọc Yến - Vatican News

Từ năm 1953, hàng năm, theo truyền thống, vào Chúa nhật trước ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 10, Tổng Giáo phận Washington cử hành Thánh lễ, đánh dấu mở đầu của năm tư pháp, với mục đích cầu nguyện cho tất cả các thành viên của ngành luật, không phân biệt tôn giáo như các thẩm phán, luật sư, giáo sư trường luật, sinh viên luật và quan chức chính phủ.

Trong Thánh lễ này, được đặc trưng bởi phẩm phục màu đỏ, cộng đoàn khẩn cầu sự phù trợ và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần cho tất cả những ai tìm kiếm công lý, và tạo cơ hội cho cộng đồng ngành luật suy ngẫm về những gì người Công Giáo tin là thẩm quyền và trách nhiệm do Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người trong ngành luật.

Giảng trong Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Caccia nhấn mạnh rằng, công lý và những người làm việc trong lĩnh vực này phải liên quan đến một điều gì đó thánh thiêng, để có thể phục vụ một điều gì đó rộng lớn hơn chính họ. Đây là điều quan trọng, vì ngày nay cũng như vào thời Chúa Giêsu, người ta có nguy cơ khai thác công lý thay vì giải thoát nó. Công lý được sử dụng như một cái cớ để thách thức và lên án bất công. Do đó, chúng ta bắt đầu năm tư pháp với việc cầu xin Chúa Thánh Thần ơn khôn ngoan và niềm vui đích thực, và quảng đại theo sự hướng dẫn của Thánh Thần với chủ ý trong sáng. (CSR_6693_2021)

04 tháng mười 2021, 12:06