Tìm kiếm

Cầu nguyện Cầu nguyện 

Những người tin vào Thiên Chúa tại Pháp đang trở thành thiểu số

Theo một cuộc khảo sát gần đây, tại Pháp số người tin vào Thiên Chúa là 49%. Điều này cho thấy các tín hữu đang trở thành nhóm thiểu số tại nước này. Tuy nhiên, theo cuộc thăm dò, các tôn giáo vẫn là điểm tham chiếu cho xã hội.

Ngọc Yến - Vatican News

Các con số này được đưa ra từ một cuộc khảo sát về tương quan giữa người Pháp và các tôn giáo, được công bố bởi Hiệp hội Nhà báo Thông tin về Tôn giáo, và được báo La Croix đăng ngày 23/9/2021.

Như vậy, như ở hầu hết các nước phương Tây, niềm tin vào Thiên Chúa tại Pháp đang suy giảm. 49% trong số 1.018 người trên 18 tuổi trả lời “có” cho câu hỏi “Bạn có tin vào Chúa không?”. Trong khi tỷ lệ này là 66% vào năm 1947 và 56% vào năm 2011. Tuy số mẫu khảo sát giới hạn, nhưng cũng diễn tả ước tính về sự suy giảm. Như vậy, theo cuộc khảo sát, tỉ lệ những người tin vào Thiên Chúa tại Pháp lần đầu tiên dưới mốc 50%.

Trong cuộc thăm dò này, một kết quả khác cũng đã làm cho mọi người rất ngạc nhiên: Người ở thành thị thực hành tôn giáo nhiều hơn ở nông thôn. Biểu đồ giữa tỉ lệ người tin và độ tuổi cũng khác nhau, nghĩa là 48% người trẻ ở độ tuổi từ 18-34 vẫn tin vào Thiên Chúa, so với chỉ 45% ở độ tuổi từ 35-49. Đối với những người từ 50-64 tuổi, tỉ lệ tin vào Thiên Chúa chiếm 47%, và không có gì ngạc nhiên khi tỉ lệ của nhóm trên 65 tuổi tin vào Chúa vẫn cao, 58%.

Cuộc khảo sát còn cho thấy, nếu sự quan tâm về tôn giáo đang giảm dần trong công chúng, cụ thể 30% số người được hỏi nói rằng họ không bao giờ nói về tôn giáo, thì tôn giáo vẫn là một điểm tham chiếu xã hội quan trọng. 68% trong số những người được hỏi hy vọng rằng các tôn giáo sẽ giúp ích trong việc suy tư, đặc biệt là trong việc “truyền cho thế hệ trẻ những chuẩn mực và giá trị tích cực, tôn trọng người khác, khoan dung, quảng đại và trách nhiệm”. Đối với 47% những người được hỏi, “thông điệp và các giá trị của Kitô giáo vẫn còn phù hợp” và “các tôn giáo có thể đóng góp tích cực vào các cuộc tranh luận lớn trong xã hội, đạo đức sinh học, đạo đức kinh tế và gia đình”. (Cath.ch 23/9/2021)

27 tháng chín 2021, 13:11