Tìm kiếm

 Logo Các Giá trị cốt lõi Logo Các Giá trị cốt lõi 

Laudato si' và Fratelli tutti: Công cụ mới đánh giá hoạt động đầu tư

Quỹ hưu trí FON.TE, cùng với Liên minh vì Nền kinh tế Công ích và Hiệp hội Các Giá trị Cốt lõi, đã phát triển “thước đo” mới để đầu tư theo thông điệp Laudato si' e Fratelli tutti.

Ngọc Yến - Vatican News

Ông Maurizio Grifoni, Chủ tịch quỹ hưu trí FON.TE, cho biết lý do thúc đẩy chọn con đường này như sau: Trước hết, thông điệp Laudato si' đã khởi xướng một suy tư chung về cuộc sống của con người, về sự tôn trọng môi trường và tài nguyên thiên nhiên, về sự cần thiết giữ gìn, bảo vệ và phát triển di sản toàn cầu được giao phó cho chúng ta: sinh thái học toàn diện. Thông điệp Fratelli tutti tiếp tục xác định một giải pháp cho sự bất bình đẳng ngày càng tăng về kinh tế xã hội, sinh thái và sức khỏe, và cách sửa chữa thế giới trên bình diện con người, tinh thần và môi trường. Hai thông điệp đã chỉ ra một con đường chính xác và một cam kết không thể trì hoãn trong việc tôn trọng các giá trị cơ bản: “Giá trị cốt lõi”.

Hành trình của nhóm làm việc bắt đầu từ vài năm trước: vào ngày 04/11/2016, khi các nhà lãnh đạo thế giới có ảnh hưởng và quan trọng trong lĩnh vực quảng cáo, truyền thông và công nghệ kỹ thuật số có cuộc gặp gỡ tại Đại học Giáo hoàng Lateranô. Nhân dịp đó, Hiệp hội Các Giá trị Cốt lõi đã đề xuất cuộc gặp gỡ với Giáo hội Công giáo về cách truyền đạt các giá trị trong một thế giới luôn thay đổi.

Liên quan đến sự ra đời của việc tạo ra các chỉ số, ông Maurizio cho biết, với thực trạng xã hội, “Chỉ số các giá trị” là một công cụ mới để đánh giá, đo lường và xác nhận, tập hợp các nguyên tắc cơ bản được thể hiện từ Laudato si', Fratelli tutti, học thuyết xã hội của Giáo hội, các chỉ dẫn của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện. Do đó, “Chỉ số các giá trị” cung cấp cho tài chính quốc tế và các nhà đầu tư một tiêu chí đánh giá khách quan mới trong khi đầu tư vào kinh tế, và cuối cùng là hướng tới một thế giới mới.

Mô hình phân tích được phát triển tích hợp các tài liệu tham khảo kỹ thuật-phương pháp luận phổ biến với những hiểu biết sâu sắc xuất hiện từ việc đọc các thông điệp Laudato si' và Fratelli tutti, được phối hợp dưới ánh sáng của khuôn mẫu công ích và được sử dụng để vượt qua các cơ chế đánh giá đó dựa trên một tư tưởng kinh tế hỗ trợ lợi nhuận, chứ không phải giá trị, như là mục tiêu duy nhất và cuối cùng của hoạt động kinh doanh.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

10 tháng chín 2021, 11:37