Tìm kiếm

Các tín hữu Burkina Faso phải di tản vì quân thánh chiến Hồi giáo Các tín hữu Burkina Faso phải di tản vì quân thánh chiến Hồi giáo  (Copyright: Aid to the Church in Need)

Lạc quyên thường niên của Giáo hội Hoa Kỳ giúp đỡ Giáo hội Phi châu

Năm nay, các tín hữu Mỹ cũng được mời gọi đóng góp quảng đại trong cuộc lạc quyên thường niên để trợ giúp và liên đới với Giáo hội châu Phi, được tổ chức vào hai tháng 7 và 8.

Hồng Thủy - Vatian News

Sáng kiến được phát động vào năm 2004 bởi tiểu ban đặc biệt của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ phụ trách hỗ trợ các dự án mục vụ cho sự phát triển của Giáo hội ở Châu Phi, đặc biệt là các dự án liên quan đến người trẻ, các trường Công giáo, đào tạo các giáo sĩ và giáo dân, và thăng tiến hòa bình ở các khu vực xung đột.

Hỗ trợ sứ mạng của Giáo hội

Đức Hồng y Joseph Tobin, Chủ tịch của Tiểu ban giải thích: “Các khoản đóng góp cho Quỹ này hỗ trợ Giáo hội trong sứ mạng mang lại hy vọng, thúc đẩy sự hiểu biết và chữa lành giữa các dân tộc Châu Phi và giúp truyền bá Tin mừng tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô”. Ngài nhấn mạnh tác động “hữu hình và bền vững” của “lòng quảng đại của người Công giáo Mỹ” đối với “cuộc sống của anh chị em” ở Châu Phi.

Sức sống thiêng liêng của châu Phi

Nghèo đói đặc hữu, thảm họa sinh thái, quản lý kém, xung đột bất tận và sự di dân ồ ạt tiếp tục hoành hành tại phần lớn của châu lục, nơi vẫn là một trong những khu vực bị gạt ra ngoài lề về chính trị và kinh tế nhất trên thế giới. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Tobin nhấn mạnh: “Châu Phi cũng là một lục địa có sức sống thiêng liêng to lớn, trong đó Dân Chúa – các linh mục và giáo dân - chia sẻ Tin Mừng với một niềm vui có thể thôi thúc tất cả chúng ta cũng làm như thế”.

Tạo ra sự khác biệt

Do đó, các khoản quyên góp từ các tín hữu Công giáo Hoa Kỳ cung cấp “những nguồn lực cơ bản mà Giáo hội địa phương cần cho sứ mạng mục vụ của mình, để đào sâu đức tin của người dân, truyền giáo, củng cố vai trò lãnh đạo và thúc đẩy hòa bình và công lý”. Chủ tịch Tiểu ban Giám mục Hoa Kỳ nhận xét: “Mỗi đô la” được trao từ tiền dâng cúng ở nhà thờ hoặc được gửi trực tuyến “thực sự tạo ra sự khác biệt trong đời sống đức tin của các cá nhân, gia đình và cộng đồng trên khắp châu Phi”. (CSR_5375_2021)

05 tháng tám 2021, 12:55