Tìm kiếm

Gia đình Gia đình  

Hội nghị đại kết về gia đình của các Giáo hội Kitô châu Á

“Đời sống gia đình và các giá trị của gia đình: từ truyền thống đến hiện đại” là tiêu đề của hội nghị do Hội đồng Kitô giáo châu Á (CCA) tổ chức, nhằm cung cấp cho các gia đình Kitô một trợ giúp để đối phó với những tình huống mới đang xảy ra trong các gia đình.

Ngọc Yến - Vatican News

Trong những năm qua, Hội đồng Kitô giáo châu Á đã nhấn mạnh đến những biến đổi thực tế của xã hội ảnh hưởng đến gia đình. Đời sống gia đình đang có những biến đổi sâu sắc liên quan đến các giá trị truyền thống, trong đó có các giá trị Kitô giáo. Chính vì điều này, Hội đồng thấy cần phải thúc đẩy một sự suy tư nhằm tái khởi động các giá trị có thể hỗ trợ các gia đình, đặc biệt đại dịch đã cho thấy sự bấp bênh và phân biệt đối xử, cũng như những hình thức nghèo đói mới phát sinh phá hoại cấu trúc gia đình.

Hội nghị trực tuyến được khai mạc bởi Tổng Thư ký của Hội đồng Kitô giáo châu Á, Mathews George Chunakara. Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng Thư ký nhận định rằng, việc đồng hành với các gia đình trong thời điểm khủng hoảng này là ưu tiên của hành trình đại kết ở châu Á vì tương lai xã hội. Vì vậy, cần phải cố gắng đảm bảo một chiều kích liên tôn đối với suy tư đại kết về chính gia đình để hỗ trợ của Hội đồng đối với gia đình mang lại hiệu quả.

Trong ba ngày diễn ra hội nghị, một loạt chủ đề được thảo luận và suy tư như: từ sự hiệp nhất của Ba Ngôi đến hiệp nhất của hôn nhân, quan điểm Kinh Thánh-thần học trong việc định nghĩa các giá trị của gia đình, những đóng góp của tông huấn Amoris laetitia - Niềm vui của Tình yêu. Ngoài ra, Hội nghị còn thảo luận về các vấn đề khác như: hậu quả của việc lan truyền các phương tiện truyền thông gây ra sự mất cân bằng mới trong các gia đình, sau cùng là sự đồng hành về mặt tinh thần và vật chất dành cho người già.

Vào cuối hội nghị, các tham dự viên cùng tái khẳng định sự cần thiết của các Kitô hữu trong việc biết cách trở thành chứng tá của sự kiên nhẫn, lòng quảng đại, tha thứ, lòng thương xót để biến gia đình trở thành nơi của tình yêu, mẫu gương của sự đón tiếp và chia sẻ. (Osservatore romano 09/7/2021)

 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

11 tháng tám 2021, 11:35