Tìm kiếm

Thiên nhiên Thiên nhiên 

Sáng kiến “Chúa nhật khí hậu” của các Giáo hội Kitô ở Anh và Ailen

Trong tinh thần hướng tới Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu, COP26 diễn ra tại Glasgow, Scotland, các Giáo hội Kitô ở Anh và Ailen tiếp tục vận động chiến dịch “Chúa nhật khí hậu”.

Ngọc Yến - Vatican News

Còn gần ba tháng trước Hội nghị của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu diễn ra tại Glasgow, Scotland từ ngày 31/10 đến 12/11 tới đây, một số tổ chức Kitô giáo ở Quần đảo Anh đang gia tăng các sáng kiến vận động và nâng cao nhận thức, bao gồm cả những hành động cụ thể để đóng góp trực tiếp vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Một trong những sáng kiến được đưa ra là “Chúa Nhật khí hậu”, được đề xuất vào năm ngoái bởi Mạng lưới Các vấn đề Môi trường (Ein), một mạng lưới hoạt động dưới sự bảo trợ của các Giáo hội Kitô ở Anh và Ailen, Hội đồng các Giáo hội Kitô của Anh và Ailen.

Trong một năm, bắt đầu từ ngày 6/9/2020, Chúa Nhật đầu tiên của “Thời gian của Thụ tạo”, giai đoạn phụng vụ được cử hành từ ngày 01/9 đến 04/10, tất cả các cộng đoàn Kitô đã được mời dành một ngày Chúa Nhật để cầu nguyện, suy tư và đưa ra các sáng kiến về khí hậu. Sáng kiến được hỗ trợ bởi Cafod, cơ quan bác ái của Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, cho đến nay đã có hơn 1.500 giáo xứ ở Anh, xứ Wales, Scotland và Ailen tham gia.

Mục tiêu của sáng kiến là qua các chứng tá, các Giáo hội và các tổ chức Kitô đóng góp vào các hoạt động vận động hành lang của các tổ chức xã hội dân sự, để các hành động cụ thể ở cấp quốc gia và quốc tế chống biến đổi khí hậu được thống nhất tại COP26.

Hành động và cam kết vì khí hậu của các Giáo hội ở Anh và Ailen sẽ được trình bày với Chính phủ Anh tại một buổi cử hành đại kết được tổ chức vào Chúa Nhật 05/9 tại Nhà thờ Glasgow do các Giáo hội Kitô tổ chức. (CSR_5369_2021)

05 tháng tám 2021, 12:16