Tìm kiếm

Panô bầu cử ở Pennes-Mirabeau, gần Marseille Panô bầu cử ở Pennes-Mirabeau, gần Marseille  (AFP or licensors)

Giáo hội Pháp khuyến khích các tín hữu tham gia bầu cử

Các Giám mục Pháp mời gọi các tín hữu tham gia bỏ phiếu ở cấp địa phương từ ngày 20 đến 27/6, với mục đích để nền dân chủ không bị suy yếu.

Ngọc Yến - Vatican News

Cha André Talbot, đại diện Uỷ ban Hội đồng Giám mục về Công lý và Hòa bình lên tiếng trong một bài viết: “Không quan tâm đến thùng phiếu sẽ làm suy yếu nền dân chủ. Sự năng động của thời dân chủ này cũng là một cách chống lại chủ nghĩa tập trung và cá nhân hóa quá mức hành động chính trị”.

Có một số Giám mục đã đồng thanh lên tiếng trong dịp này. Trước hết là Đức cha Luc Ravel, Tổng Giám mục Strasbourg. Ngài mời gọi các Kitô hữu tham gia bỏ phiếu vì đây là “quyền lợi và nghĩa vụ”. Do đó, nếu không tham gia bầu cử sẽ là một sự thiếu xót và làm tổn hại cho nền dân chủ. Việc bỏ phiếu phải được thực hiện theo lương tâm chứ không theo cảm xúc, bị ảnh hưởng bởi tin tức thời sự hay tin đồn. Các tín hữu phải dành thời gian để tự vấn, kể cả trong cầu nguyện.

Đức cha Jacolin, Giám mục Luçon, giải thích rằng bỏ phiếu là "tham gia vào việc lựa chọn công ích, quan tâm đến các thế hệ tương lai, và bày tỏ tình yêu của chúng ta đối với quốc gia".

Để làm sáng tỏ cuộc bỏ phiếu, Đức cha Dollmann, Tổng Giám mục Cambrai, mời gọi các Kitô hữu thách đố các ứng cử viên để "duy trì mối liên hệ giữa sự tôn trọng vô điều kiện đối với sự sống, giúp đỡ người nước ngoài, người nghèo khổ và bảo vệ công trình sáng tạo".

Giám mục của Besançon thì nhấn mạnh rằng, ngày đầu tiên của cuộc bầu cử trùng với Ngày Tị nạn Thế giới và "vấn đề tiếp nhận người di cư và tị nạn xuất hiện rất nhiều trong các cuộc bầu cử này". Ngài mời gọi các Kitô hữu đừng bỏ qua cuộc bỏ phiếu này và "tham khảo kỹ lưỡng các chương trình của các ứng cử viên để biết vị trí của họ về khía cạnh này".

Về phía các hiệp hội Công giáo cũng có chung mối quan tâm là chống bỏ phiếu trắng và khuyến khích tham gia bỏ phiếu. Tổ chức Công nhân Công giáo của Reims nhấn mạnh: “Đức tin thúc đẩy chúng ta bỏ phiếu cho những người thực hiện cuộc chiến chống nghèo đói, sự loại trừ và phân biệt đối xử”. Còn Tổ chức Thanh niên Công nhân Kitô, tin rằng "đây là thời điểm thích hợp để huy động và bảo vệ đại diện của những người trẻ và những người trong những tình huống bấp bênh bị tấn công từ mọi phía".

21 tháng sáu 2021, 11:16