Tìm kiếm

Gia đình Gia đình 

Các Giám mục Cuba: Phải ưu tiên cho cha mẹ quyền giáo dục giới tính cho con cái

Hội đồng Giám mục Cuba gửi sứ điệp cho các gia đình, nội dung liên quan đến Nghị quyết 16/2021 của Bộ Giáo dục với tiêu đề "Chương trình giáo dục toàn cầu về giới tính, tập trung vào giới và quyền tình dục và sinh sản trong hệ thống giáo dục quốc dân".

Ngọc Yến - Vatican News

Sứ điệp được Hội đồng Giám mục công bố vào cuối Hội nghị Toàn thể Ngoại thường, diễn ra từ ngày 14 đến 18/6 tại Nhà Linh mục “San Juan Maria Vianney” ở Havana.

Các Giám mục viết: “Nghị quyết đã tạo ra nhiều ý kiến và phê bình từ các phụ huynh, cá nhân và các Giáo hội Kitô. Mọi người cảm thấy nội dung của nghị quyết chịu ảnh hưởng của cái gọi là ‘ý thức hệ về giới tính', có thể tồn tại ở đất nước, khiến chúng ta xa rời lịch sử và truyền thống văn hóa”.

Các Giám mục cho rằng cần phải cho mọi người biết "ý thức hệ về giới tính" là gì, bằng ngôn ngữ rõ ràng và đơn giản, được thực hiện trên cơ sở bình đẳng, qua một cuộc đối thoại tôn trọng. Các ngài cảnh báo: “Ý thức hệ về giới tự nhận là tri thức khoa học, nhưng thực tế lại là một hệ thống tư tưởng khép kín, cho rằng sự khác biệt giữa nam và nữ không tương ứng với bản chất cấu thành của con người, mà chỉ là những yếu tố văn hóa và theo tục lệ, được thực hiện theo vai trò và khuôn mẫu mà mỗi xã hội đã trao cho hai giới. Trên cơ sở đó, Ý thức hệ về giới cho rằng một người, ngay từ khi còn nhỏ, có thể chọn giới tính, bất kể giới tính sinh học mà người này có khi được sinh ra".

Các Giám mục lưu ý: “Nhưng cách tiếp cận này loại bỏ nền tảng nhân chủng học của gia đình, dẫn đến các dự án giáo dục và chỉ thị lập pháp thúc đẩy bản sắc cá nhân và sự gần gũi về tình cảm hoàn toàn tách rời khỏi sự đa dạng sinh học giữa nam và nữ, và ngụ ý rằng bản sắc con người được quyết định bởi sự lựa chọn của cá nhân, thay đổi theo thời gian”.

Các vị mục tử nhấn mạnh: “Một thái độ đáng lo ngại, vốn tìm cách áp đặt một suy nghĩ duy nhất, cả trong quyết định giáo dục con cái, và có nguy cơ khiến con người rơi vào ‘tội đòi thay thế Đấng Tạo Hóa’. Chúng ta là thụ tạo, chúng ta không toàn năng. Chúng ta được tạo dựng vì thế phải đón nhận điều này như một hồng ân. Chúng ta được kêu gọi để bảo vệ nhân loại tính của chúng ta, và điều này trước hết có nghĩa là chấp nhận và tôn trọng nó như khi nó được tạo ra".

Các giám mục Cuba viết tiếp: "Chúng tôi cho rằng điều cần thiết và không thể thiếu đó là quyền giáo dục con cái của cha mẹ. Đây là quyền đầu tiên của cha mẹ và không được uỷ quyền. Quyền này phải được công nhận và tôn trọng, và phải quan tâm đến tất cả các hình thức hợp tác giữa cha mẹ, giáo viên và cơ quan quản lý trường học. Vì vậy, giáo dục giới tính được dạy dưới sự giám hộ của cha mẹ, vì đó là trách nhiệm của họ".

Từ đây, Giáo hội Cuba yêu cầu Bộ Giáo dục "xem xét lại nội dung của Nghị quyết 16/2021, vì đã không để ý đến đầy đủ quyền của cha mẹ trong việc giáo dục giới tính cho con cái họ, cũng như những hậu quả nghiêm trọng trong việc giáo dục trẻ em, vị thành niên và thanh niên, chính thức hóa tư tưởng giới tính tiến bộ trong ngành giáo dục, nhạy cảm trong việc hình thành nhân cách”. (CSR_4504_2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

22 tháng sáu 2021, 10:29