Tìm kiếm

Giêrusalem Giêrusalem 

Liên Hợp Quốc triệu tập hội nghị về bảo vệ các nơi thờ tự

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Tổng thư ký António Guterres triệu tập một hội nghị thế giới, nhằm vận động sự ủng hộ chính trị cho Kế hoạch hành động của Liên Hợp Quốc về việc bảo vệ các địa điểm tôn giáo.

Ngọc Yến - Vatican News

Với hội nghị này, Liên Hợp Quốc muốn có những hành động cụ thể để bảo vệ các địa điểm tôn giáo đồng thời lên án các hành động phá hủy các nơi thờ tự.

Theo báo cáo của cổng thông tin Liên Hợp Quốc, ý tưởng này xuất phát từ nhu cầu hành động toàn cầu, hướng đến việc phòng ngừa và trách nhiệm, chống lại các hành vi vi phạm trong các tình huống xung đột hoặc trong thời bình, của các tổ chức nhà nước và các nhóm khủng bố.

Với nghị quyết “Thúc đẩy văn hóa hòa bình và khoan dung để bảo vệ các địa điểm tôn giáo”, được trình bày hôm thứ Năm tuần trước tại hội nghị toàn thể lần thứ 50 của khóa 75, Đại hội đồng đã yêu cầu, đối với hội nghị thế giới, sự tham gia của các thực thể Liên Hợp Quốc, các quốc gia thành viên, các nhân vật chính trị, các nhà lãnh đạo tôn giáo, các tổ chức tôn giáo, giới truyền thông, xã hội dân sự và các bên liên quan khác.

Đại hội đồng nhắc lại, 20% tài sản được ghi trong Danh sách Di sản Thế giới của Unesco có bản chất tôn giáo hoặc tâm linh, và “các địa điểm tôn giáo và đồ vật sử dụng cho nghi lễ ngày càng trở thành đối tượng bị khủng bố và dân quân ngoài vòng pháp luật tấn công”. Hậu quả là chúng bị hư hỏng, phá hủy hoàn toàn, bị trộm cắp và đưa vào buôn bán bất hợp pháp.

Đối với Đại hội đồng, cuộc tranh luận ý kiến cách cởi mở, xây dựng, tôn trọng và đối thoại liên tôn và liên văn hóa ở cấp địa phương, quốc gia, khu vực và quốc tế có thể đóng một vai trò tích cực trong cuộc chiến chống lại sự bất khoan dung và kích động thù hận tôn giáo và bạo lực.

Được xây dựng bởi Liên minh các nền văn minh của Liên Hợp Quốc, Kế hoạch hành động để bảo vệ các địa điểm tôn giáo mà Đại hội đồng mong muốn có những cam kết cụ thể, được thực hiện xoay quanh chủ đề “Hợp nhất và đoàn kết: thực hành tôn giáo trong hòa bình và an toàn”. (CSR_614_2021)

26 tháng một 2021, 11:32