Tìm kiếm

1594349164195.jpg

Các Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ viện trợ khẩn cấp cho các trường Công giáo

Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi Quốc hội viện trợ cho các trường Công giáo trong gói cứu trợ khẩn cấp Covid-19 tiếp theo của liên bang.

Ngọc Yến - Vatican News

Trong một tuyên bố, các Giám mục viết: “Khi quý vị cùng nhau xem xét viện trợ bổ sung để giúp người Mỹ vượt qua khủng hoảng, chúng tôi yêu cầu quý vị đảm bảo đáp ứng nhu cầu giáo dục của tất cả học sinh, bao gồm cả học sinh ở các trường Công giáo và các trường ngoài công lập khác”.

Các Giám mục lưu ý: “Khủng hoảng kinh tế đã ảnh hưởng đến rất nhiều gia đình của Hoa Kỳ, khiến nhiều gia đình gặp khó khăn không thể tiếp tục đóng học phí. Kết quả là đã có 140 trường Công giáo đóng cửa vĩnh viễn, và hàng trăm trường khác có nguy cơ không thể mở cửa vào mùa thu”.

Các Giám mục cho biết, việc đóng cửa các trường học ở khu vực đô thị “gây thiệt hại cho những người có thu nhập thấp và các học sinh da đen được phục vụ bởi những trường học này,” cũng như đối các trường, nhân viên và đối tác kinh doanh của họ.

Các Giám mục giải thích rằng trong gần hai thế kỷ, các trường Công giáo đã cung cấp “một lợi ích công cộng to lớn” bằng cách giáo dục người Mỹ bất kể nền tảng tôn giáo hay tầng lớp thu nhập. Và đối với nhiều người, nền giáo dục Công giáo là “con đường chắc chắn nhất từ nghèo đói trở thành tầng lớp trung lưu”.

Theo Hiệp hội Giáo dục Công giáo Quốc gia, số học sinh ghi danh vào các trường Công giáo ở Hoa Kỳ trong năm học hiện tại là gần 2 triệu (1.737.297) trên hơn 6 ngàn (6.183) trường. 21,8% sinh viên thuộc nhóm thiểu số và 19,1% trong tổng số sinh viên theo học là người không theo Công giáo.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

12 tháng tám 2020, 20:42