Tìm kiếm

Vatican News

Trường dạy Đức tin và Chính trị, sáng kiến của HĐGM Brazil

“Đào tạo chính trị cho giáo dân, một việc phục vụ cơ bản” là mục tiêu của khóa học Đức tin và Chính trị lần thứ 8, đang diễn ra trong những ngày này tại Trung tâm Đức tin và Chính trị Dom Helder Câmara. Hội đồng Giám mục đã đưa ra sáng kiến này và giao cho Ủy ban Mục vụ Giáo dân đứng ta tổ chức khóa học.

Ngọc Yến - Vatican

Trường dạy Đức tin và Chính trị, sáng kiến của HĐGM Brazil

Tất cả 48 học viên chủ yếu đến từ khu vực phía Bắc và Đông Bắc của đất nước. Thành phần tham gia khóa học gồm có: những người đứng đầu trong các tổ chức, các cơ sở ở khu vực địa phương, trong các trường học và mục vụ xã hội; một số người đến từ các cộng đồng bản địa, như ông Melvino Baniwa thuộc Giáo phận San Gabriel của Cachoeira. Ông nói: “Tôi tham gia khóa học để hiểu được tính bấp bênh của các chính sách công nhắm vào nhóm dân tộc chúng tôi. Phong trào bản địa cần những người biết thực tế này để có thể đóng góp tích cực cho việc bảo tồn nó”.

Cha Paulo Adolfo, thư ký điều hành của Trung tâm Đức tin và Chính trị nói: “Như ĐTC Phanxicô nhắc nhở chúng ta: Chính trị là cách tốt nhất để thực hành đức ái, vì đây là cách người ta quan tâm nhiều nhất đến thực tế của những người đau khổ. Đất nước cần các Kitô hữu hoạt động chính trị theo tinh thần Tin Mừng”. (CSR_427_2020).
 

28 tháng một 2020, 12:49