Tìm kiếm

Vatican News
US-ANNUAL-MARCH-FOR-LIFE-RALLY-WINDS-THROUGH-WASHINGTON-DC US-ANNUAL-MARCH-FOR-LIFE-RALLY-WINDS-THROUGH-WASHINGTON-DC  (2018 Getty Images)

Tổng thống Trump khẳng định sự thánh thiêng của sự sống con người

Trong một tuyên bố đã ký hôm thứ Hai 22/01, Tổng thống Donal Trump của Hòa Kỳ đã công bố ngày 22/01/2020 là “Ngày toàn quốc về sự thánh thiêng của sự sống con người”.

Hồng Thủy - Vatican

Tổng thống Trump khẳng định sự thánh thiêng của sự sống con người

Không có sự sống nào là không có giá trị hoặc không quan trọng

Tổng thống Trump viết: “Vào Ngày toàn quốc về sự thánh thiêng của sự sống con người, Quốc gia của chúng ta tự hào và mạnh mẽ tái khẳng định cam kết bảo vệ món quà quý giá của sự sống ở mọi giai đoạn, từ khi thụ thai cho đến khi chết tự nhiên.” Ông nói thêm: “Mỗi người - người được sinh ra và chưa sinh ra, người nghèo, người bị coi thường, người tàn tật, người ốm yếu và người già - đều có giá trị nội tại. Mặc dù mỗi hành trình là khác nhau, không có sự sống nào là không có giá trị hoặc không quan trọng; quyền của tất cả mọi người phải được bảo vệ.”

Tổng thống Ronald Reagan cũng đã tuyên bố Ngày toàn quốc về sự thánh thiêng của sự sống con người vào ngày 22/01/1984 và lập lại hàng năm trong thời gian ông làm Tổng thống. Cả hai vị Tổng thống gia đình Bush cũng làm điều tương tự. Năm 2018 và 2019, Tổng thống Trump cũng đã tuyên bố Ngày toàn quốc về sự thánh thiêng của sự sống con người

Ngày 22/01/1973, quyết định Roe versus Wade đã công bố phá thai là quyền lập hiến. Từ năm 1973 đến nay, tại Hoa Kỳ đã có gần 45 triệu vụ phá thai.

Quyết tâm xây dựng một nền văn hóa nơi cuộc sống luôn được tôn trọng

Tổng thống Trump nói thêm: “Vô số người Mỹ là những người bảo vệ cuộc sống không mệt mỏi và là những người đứng đầu vì những người dễ tổn thương giữa chúng ta. Chúng tôi rất biết ơn những người hỗ trợ các phụ nữ mang thai ngoài ý muốn, những người giúp chữa lành cho những phụ nữ đã phá thai và những người chào đón trẻ em vào nhà của họ thông qua việc chăm sóc nuôi dưỡng và nhận con nuôi.” Và ông khẳng định: “Vào Ngày lễ tôn vinh quốc gia của con người, chúng ta kỷ niệm món quà tuyệt vời của sự sống và canh tân quyết tâm xây dựng một nền văn hóa nơi cuộc sống luôn được tôn trọng.”

Tham dự Ngày toàn quốc Tuần hành vì Sự sống

Hôm thứ Tư 22/01,Tổng thống Trump cũng gửi một tweet “Gặp các bạn vào thứ Sáu … Đông đảo!”, có nghĩa là ông sẽ tham dự ngày toàn quốc Tuần hành vì Sự sống và ông sẽ là Tổng thống đầu tiên tham dự sự kiện này trong 47 năm lịch sử. (CNA 23/01/2020)

 

23 tháng một 2020, 14:10