Tìm kiếm

Đất Thánh Đất Thánh 

Sáng kiến mới cho hòa bình ở Trung đông

Từ ngày 27 tháng 12 năm 2019 đến ngày 04 tháng 01 năm 2020, Tổ chức Bàn Hòa bình cùng với các vị lãnh đạo tôn giáo và chính quyền địa phương tổ chức một hành trình đặc biệt đến Giêrusalem, Palestine và Israel, với chủ đích thúc đẩy Hòa bình và Nhân quyền.

Ngọc Yến - Vatican

Sáng kiến mới cho hòa bình ở Trung đông

Những người tham gia sự kiện muốn gửi một thông điệp đến mọi người: đã đến lúc cần tái khám phá lòng nhân đạo. Có 100 đại diện của các thành phố, trường học, hiệp hội và dân chúng đến Gierusalem, Palestine và Israel tham gia hành trình tri thức và liên đới này.

Ông Flavio Lotti, điều phối viên của tổ chức Bàn Hòa bình tuyên bố: "Ba mươi năm trôi qua, kể từ ngày 31 tháng 12 năm 1989, cùng với hơn ba mươi ngàn người Italia, châu Âu, Palestine và Israel, chúng tôi đã tổ chức một chuỗi các sự kiện cho hòa bình, đi qua các bức tường của Giêrusalem. Đó là ‘Thời gian cho hòa bình và hy vọng’. Kể từ đó, chúng tôi chưa bao giờ ngừng ủng hộ tiến trình hòa bình. Và ngày nay, trong khi mọi thứ trở nên khó khăn hơn, chúng tôi trở lại vùng đất này để hiểu bằng mắt và tiếp tục kiên trì tìm con đường hòa bình”.

“Chúng tôi muốn bắt đầu thập kỷ mới, từ nơi mà hòa bình rất mong manh, để suy tư về con đường chúng ta phải đi, để thoát khỏi sự chìm đắm của những hành vi vô nhân đạo. Chúng tôi muốn đáp trả với sự ngờ vực, cam chịu và hoài nghi đang làm khô cằn cuộc sống, để đối diện cụ thể với những thách đố lớn nhỏ của thời đại chúng ta: từ bất bình đẳng đến biến đổi khí hậu, từ chiến tranh đến di cư. Hòa bình và công lý mà chúng ta thường hay cầu nguyện cho Giêrusalem không thể được đặt trong ngăn kéo ảo tưởng; như ĐHY Martini đã nói, trên thế giới sẽ không có hòa bình cho đến khi hòa bình hoàn toàn ngự trị ở những vùng đất này. Và tất cả những nỗ lực hòa bình ở những vùng đất này sẽ có tác động đặc biệt đến toàn thế giới". CSR_7829_2019
 

30 tháng mười hai 2019, 14:33