Tìm kiếm

Bên trong ngân hàng Vatican Bên trong ngân hàng Vatican 

Vatican sử dụng 13,6 triệu euro tiền lời của ngân hàng Vatican cho hoạt động tôn giáo và từ thiện

Theo báo cáo thường niên năm 2023 của Viện Giáo vụ, thường được gọi là ngân hàng Vatican, tổ chức này đã thu được khoản lợi nhuận là 30,6 triệu euro. Ủy ban Hồng y đã quyết định phân bổ 13,6 triệu euro trong số lợi nhuận này cho các hoạt động tôn giáo và từ thiện.

Vatican News

Trong thông cáo báo chí đi kèm với việc công bố báo cáo tài chính, Viện Giáo vụ cho biết: "Các Báo cáo tài chính này đã nhận được ý kiến ​​rõ ràng từ kiểm toán viên, Mazars Italia S.p.A., và đã được Ban Giám đốc Viện Giáo vụ nhất trí thông qua vào ngày 30/4/2024, và, như được quy định trong Nội quy, sau đó đã được gửi đến Ủy ban Hồng Y để xem xét”.

Thông cáo cho biết cụ thể một số chi tiết như, vào năm 2023, Viện Giáo vụ đã đạt được những kết quả sau: Thu nhập ròng 30,6 triệu EUR; Tổng tài sản của khách hàng tăng 4%, lên tới 5,4 tỷ EUR.

Viện Giáo vụ nói rằng “dựa trên tính hợp lý của Báo cáo tài chính năm 2023 và tính đến các yêu cầu về vốn của Viện Giáo vụ, Ủy ban Hồng y đã quyết định phân bổ 13,6 triệu euro cho các hoạt động tôn giáo và từ thiện".

Thông cáo cho biết “việc kiểm soát chi phí tiếp tục là vấn đề cốt lõi trong nỗ lực quản lý, mặc dù các khoản đầu tư nhằm cải thiện dịch vụ khách hàng và số hóa đã được thực hiện”.

Cuối cùng, báo cáo khẳng định: “về mặt quản lý tài sản, Viện Giáo vụ cam kết cao độ tuân thủ các nguyên tắc phù hợp với đức tin Công giáo (Đầu tư nhất quán với đức tin). Chất lượng sản phẩm do Viện Giáo vụ quản lý là minh chứng cho công việc đã thực hiện trong nhiều năm qua, giúp Viện Giáo vụ trở thành điểm tham chiếu toàn cầu về đầu tư có đạo đức”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

15 tháng sáu 2024, 11:47