Tìm kiếm

Radio hằng ngày

Download audio chương trình hằng ngày: https://www.vaticannews.va/vi/podcast/vietnamese-program.html

Download audio chương trình hằng ngày:
https://www.vaticannews.va/vi/podcast/vietnamese-program.html

Nghe trên Spotify:
https://open.spotify.com/show/0CPs2j2U9FGs6ktulHKcEn?si=4cNMmFFyQMyZoEfRae9IMQ

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

23 tháng hai 2023, 18:42