Tìm kiếm

2019.09.18 Il Papa con il Consiglio dei Cardinali

ĐTC và các Hồng y cố vấn họp trực tuyến

Phòng Báo chí Toà Thánh cho biết Đức Thánh Cha và các Hồng y trong Hội đồng Hồng y cố vấn đã có cuộc họp trực tuyến hôm chiều thứ Ba 21/6/2022.

Hồng Thủy - Vatican News

Ngày 22/6/2022, thông cáo của Phòng Báo chí Toà Thánh nói rằng Đức Thánh Cha đã tham dự buổi họp bằng cách kết nối từ nơi cư trú của ngài ở nhà trọ thánh Marta.

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa thánh, và Đức Hồng y Giuseppe Bertello, nguyên Chủ tịch Phủ Thống đốc, cũng tham gia trực tuyến từ Vatican.

Các Hồng y Óscar A. Rodríguez Maradiaga, Reinhard Marx, Sean Patrick O'Malley, Oswald Gracias và Fridolin Ambongo Besungu tham dự từ các quốc gia của các ngài.

Trong cuộc họp, các Hồng y đã đưa ra những nhận xét về Tông hiến mới Praedicate Evangelium - Anh em hãy loan báo Tin Mừng. Tông hiến Praedicate Evangelium có hiệu lực vào ngày 5/6/2022. Hiện vẫn chưa có bất kỳ sự tái tổ chức nào trong các cơ quan của Giáo triều.

Các Hồng y cũng tập trung vào một số khía cạnh tổ chức và chuyên đề của cuộc gặp gỡ sắp tới của tất cả các Hồng y, được dự kiến diễn ra từ ngày 29-30/8/2022. Việc triệu tập tất cả các hồng y này đã được Đức Thánh Cha công bố vào ngày 29/5/2022, Chúa Nhật lễ Chúa Thăng thiên. Ngài đã xác định rằng nó sẽ được dành để suy tư về Tông hiến mới về tổ chức Giáo triều Rôma. Cuộc họp sẽ được bắt đầu bằng một Công nghị vào thứ Bảy ngày 27/8/2022, trong đó Đức Thánh Cha sẽ thăng 20 Hồng y mới, bao gồm 16 Hồng y cử tri dưới 80 tuổi.

Cuộc họp tiếp theo của Hội đồng Hồng y dự kiến​​sẽ được tổ chức vào tháng 9, nhưng chưa có ngày cụ thể nào được ấn định. Hội đồng này đã được Đức Thánh Cha thành lập khi bắt đầu triều đại giáo hoàng của ngài, vào năm 2013, để làm việc về việc cải tổ Giáo triều.

23 tháng sáu 2022, 15:15