Tìm kiếm

Đức Hồng y Kurt Koch Đức Hồng y Kurt Koch 

ĐHY Kurk Koch: Kitô hữu không thể ủng hộ chiến tranh nhân danh Thiên Chúa

Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Cổ võ Hiệp nhất các Kitô nhận định rằng, cuộc chiến ở Ucraina là một “điều khủng khiếp” đối với Kitô giáo; và nhấn mạnh: “Kitô hữu không thể ủng hộ chiến tranh nhân danh Thiên Chúa”.

Ngọc Yến - Vatican News

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Đức Hồng y Kurt Koch thú nhận hiện nay đối thoại với Chính thống rất khó. Đó là “một bi kịch đặc biệt, bởi vì Thượng phụ Chính thống Nga luôn nói rằng chúng tôi cảm thấy có nghĩa vụ bảo vệ các Kitô hữu, chúng tôi phải có lập trường trước sự bách hại”.

Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Cổ võ Hiệp nhất lo ngại tình hình hiện nay tại Ucraina. Ở đó, các Kitô hữu chống lại các Kitô hữu, chính xác các Kitô hữu Chính thống chống lại nhau. Đó là một “điều khủng khiếp” đối với các Kitô hữu trên toàn thế giới.

Theo Đức Hồng y, trước hết chúng ta phải tìm được sự đồng thuận trong việc xác tín rằng chúng ta phải là những người phục vụ hoà bình, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Thiên Chúa của Kitô hữu là một Thiên Chúa của hoà bình và không phải là một Thiên Chúa của chiến tranh. Và tôi không thể nhân danh Thiên Chúa, chủ trương và ủng hộ chiến tranh. Đó không phải là Kitô hữu”.

Về cuộc đối thoại với Đức Thượng phụ của Matxcơva, Đức Hồng y Kurt Koch nhắc lại lời của Đức Thánh Cha: “Chúng ta không phải là giáo sĩ của nhà nước, nhưng chúng ta là mục tử của dân và vì thế chúng ta không có thông điệp nào khác ngoài thông điệp kêu gọi chấm dứt cuộc chiến này”.

Trả lời câu hỏi về quan hệ giữa Giáo hội và nhà nước, điều thường bị bỏ qua, Đức Hồng y Chủ tịch nói: “Ở đây, chúng ta có khái niệm hoàn toàn khác. Ở phương tây, chúng ta đã phải học điều này, qua các cuộc cách mạng, đó là tương quan thích đáng giữa Giáo hội và nhà nước là sự tách biệt nhưng có thể có tương quan đối tác. Quan niệm này không được biết đến ở Đông Phương, trong Chính Thống giáo, họ nói về sự “đồng tâm” giữa Giáo hội và nhà nước. Cái nhìn này hiện diện trong trong bối cảnh chiến tranh tại Ucraina”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

02 tháng năm 2022, 08:50