Tìm kiếm

Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền dòng nữ (UISG) Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền dòng nữ (UISG) 

Hội nghị toàn thể 2022 các Bề trên Tổng quyền dòng nữ

Hội nghị toàn thể lần thứ 22 của Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền dòng nữ (UISG) sẽ diễn ra tại Roma từ ngày 02 đến 06/5/2022, với chủ đề “Đón nhận tính dễ bị tổn thương trong tiến trình hiệp hành”.

Ngọc Yến - Vatican News

Khoảng 700 nữ tu của 71 quốc gia, trong đó có 520 Bề trên Tổng quyền tham dự trực tiếp, tập trung thảo luận về các chủ đề liên quan đến tính hiệp hành, bao gồm: tính dễ bị tổn thương, tiến trình hiệp hành, đời sống tu sĩ và hiệp hành tính, ngoại vi, lời mời gọi biến đổi.

Hội nghị là một không gian đặc quyền để lắng nghe và nghiên cứu

Sơ Jolanta Kafka, Chủ tịch Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền dòng nữ (UISG) giải thích về chủ đề của phiên họp toàn thể rằng: “Có nhiều cách để thể hiện tính hiệp hành: cuộc họp của chúng tôi, với nội dung và phương pháp là một trải nghiệm về tính hiệp hành của đời sống nữ tu. Chúng tôi thực sự hy vọng được trải nghiệm một không gian đặc biệt để lắng nghe, nghiên cứu chung với Chúa Thánh Thần. Chúng tôi sẽ đối thoại về cách chúng tôi đang đóng góp vào tiến trình hiệp hành của Giáo hội để làm thế nào chúng tôi có thể khuyến khích sự lắng nghe sâu sắc theo cách hiệp hành và làm thế nào để tham gia vào sự năng động của sự phân định chung với tư cách là một Giáo hội nhìn nhận sự dễ bị tổn thương như một đặc tính điển hình của con người”.

Những con số của Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền dòng nữ

Từ năm 1965, Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền dòng nữ là diễn đàn để các Bề trên Tổng quyền dòng nữ gặp gỡ, tạo cầu nối và mạng lưới, nhằm mang lại sức sống cho các chiến lược và sự hiệp lực mới cho phép nữ tu giao tiếp qua các khoảng cách địa lý và sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa để được hiệp thông. Liên hiệp gồm hơn 1900 Bề trên Tổng quyền có các nhà tổng quản được phân bổ tại 97 quốc gia trên thế giới: 25 nước châu Âu, 16 nước châu Á, 30 nước châu Mỹ, 22 nước châu Phi, 4 nước thuộc châu Đại Dương.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

28 tháng tư 2022, 12:16