Tìm kiếm

Cầu nguyện liên tôn cho hoà bình Cầu nguyện liên tôn cho hoà bình 

ĐHY Parolin: Tôn giáo là nền tảng để thúc đẩy hoà bình

Trong cuộc phỏng vấn dành cho ACI, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh khẳng định vai trò nền tảng của các tôn giáo trong việc thúc đẩy hoà bình và hoà giải, thể hiện rõ ở khả năng của ngoại giao đại kết, và nhắc lại rằng sự cộng tác giữa các tôn giáo không cần đạt đến một văn bản, nhưng trước hết cần một con đường chung.

Ngọc Yến - Vatican News
Trả lời câu hỏi của phóng viên “Ngoài hoạt động ngoại giao, Giáo hội có thể làm gì trong hoạt động đàm phán các hiệp định hoà bình?”, Đức Hồng y Parolin nói: “Trước hết, điều quan trọng là các hiệp định hoà bình được ký kết dựa trên công lý. Chúng ta biết rằng các hiệp định hoà bình là nguồn gốc của những ý tưởng, những cuộc chiến và những cuộc xung đột mới. Điều quan trọng cần phải nhấn mạnh là lợi ích hợp pháp của tất cả các bên liên quan phải được xem xét, không bên nào cảm thấy bị lấn át bởi bên kia”.
Đức Hồng y nhận xét rằng châu Âu vẫn chưa được hoà giải từ những vết thương trong quá khứ, và giờ đây lại là cuộc chiến ở Ucraina. Vì thế chủ đề hoà giải là nền tảng để có thể chữa lành các vết thương. Tha thứ là một hành trình chậm, nhưng phải hết sức coi trọng con đường này, không thể hoàn thành nó một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, đây là con đường mà Giáo hội đề xuất và giúp thực hiện qua cầu nguyện, các bí tích và mọi phương tiện siêu nhiên đã được Chúa trao phó cho Giáo hội.
Về đóng góp của các Giáo hội Kitô cho sự tha thứ và hoà giải giữa các dân tộc, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh nhấn mạnh rằng tôn giáo là một phần cơ bản của cuộc sống của một dân tộc và một xã hội. Điều cần thiết cho việc thúc đẩy hoà bình là các thành viên của các tôn giáo phải có tương quan tốt. Vì điều này, đại kết cũng như đối thoại liên tôn là những công cụ rất phù hợp và hiệu quả.
Thực tế cho đến nay, phong trào đại kết chưa có một tài liệu chung như Tài liệu về Tình huynh đệ Nhân loại đã được Đức Thánh Cha Phanxicô và Đại Imam Ahmad Al-Tayyib ký trong năm 2019. Về điều này, Quốc vụ khanh Toà Thánh cho rằng để làm được điều này, cần có sự tham gia của các Giáo hội Kitô. Nhưng theo Đức Hồng y, đã có nhiều sự cộng tác, và do đó có tất cả các yếu tố để làm việc chung vì mục tiêu chung của tình huynh đệ, không cần phải đi đến một tài liệu nào.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

12 tháng tư 2022, 11:15