Tìm kiếm

2021.11.15 Confessionale

Khoá học về “toà trong” lần thứ 32. Bí tích Hoà giải: bí tích của niềm vui

Khoá học về “toà trong” lần thứ 32 do Toà Ân giải Tối cao tổ chức sẽ bắt đầu vào chiều thứ Hai 21/3/2022. Khoá học được tổ chức hàng năm, nhắm giúp cho các tân linh mục và các chủng sinh sắp được chịu chức linh mục có cơ hội suy tư và đào sâu về bí tích Thống hối.

Hồng Thủy - Vatican News

Khoá học sẽ kéo dài từ ngày 21-25/3/2022. Có 800 người đăng ký tham dự khoá học, trong đó có 250 người tham dự trực tiếp và 550 người kết nối từ xa.

Khoá học sẽ đề cập đến các đề tài về luân lý và giáo luật và cũng cung cấp việc cập nhật sâu rộng về kỷ luật của bí tích thống hối, việc ban bí tích thống hối và các năng quyền cụ thể của Toà Ân giải Tối cao. Đặc biệt, khoá học sẽ đề cập đến các trường hợp đặc biệt và sự nhạy cảm hiện tại liên quan đến thừa tác vụ giải tội và ưu tiên việc giải quyết các trường hợp phức tạp cần sự phân định và lòng thương xót của Giáo hội.

Trưa ngày 25/3/2022, ngày kết thúc khoá học, các tham dự viên sẽ tham dự buổi yết kiến Đức Thánh Cha. Khoá học sẽ kết thúc với Nghi thức Thống hối do Đức Thánh Cha chủ sự tại đền thờ thánh Phêrô vào lúc 5 giờ chiều.

Cử hành bí tích Hoà giải: ưu tiên của mọi linh mục

Trong diễn văn khai mạc khoá học vào chiều 21/3,/2022 Đức Hồng y Mauro Piacenza, Chánh Toà Ân giải Tối cao, nhắc rằng Bí tích Hoà giải, bí tích chữa lành, cũng là bí tích của niềm vui: niềm vui tự nhiên và siêu nhiên, niềm vui nhân bản và niềm vui Kitô giáo. Từ đó ngài nhấn mạnh rằng "việc ban bí tích Hoà giải, sứ vụ chữa lành của bí tích giải tội phải là ưu tiên của mọi linh mục, mọi kế hoạch của đời sống giáo xứ và mục vụ, ưu tiên ngay cả trong mọi kế hoạch mục vụ của giáo phận."

Nếu hoàn cảnh mục vụ không cho phép thường xuyên trung thành với bí tích Hòa giải, Đức Hồng y khuyến khích các linh mục tạo ra các cơ hội. Ngài nói: "Cần phải bày tỏ sự sẵn sàng của mình cho những nơi có xưng tội thường xuyên hơn, hoặc đơn giản hơn là trung thành kiên quyết với những thời gian và địa điểm được chỉ định, dành thời gian ở đó để cầu nguyện và nghiên cứu, và cầu xin Chúa đánh thức trong tâm hồn của các tín hữu lòng khao khát được hòa giải trong bí tích." (CSR_1121/1145_2022)

21 tháng ba 2022, 10:40