Tìm kiếm

2021.07.25 Santa Messa nella Giornata mondiale dei nonni e degli anziani

Chủ đề Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi lần thứ hai

Trong thông cáo báo chí được công bố ngày 15/2/2022, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cho biết chủ đề được Đức Thánh Cha chọn cho Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi lần thứ hai, sẽ được cử hành vào Chúa Nhật thứ IV của tháng 7 (24/7/2022), là “Già cỗi rồi vẫn sinh hoa kết quả” (Tv 92,15).

Hồng Thủy - Vatican News 

Người cao tuổi là món quà cho xã hội và Giáo hội

Thông cáo của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống giải thích rằng chủ đề “nhắm nhấn mạnh rằng các ông bà và người cao tuổi là một giá trị và một món quà cho cả xã hội và cho các cộng đoàn giáo hội như thế nào”.

Quý trọng người cao tuổi

Trong thông cáo Bộ cũng nói thêm: “Chủ đề cũng là một lời mời gọi xem xét lại và quý trọng các ông bà và những người cao tuổi, những người thường sống bên lề các gia đình, các cộng đoàn dân sự và giáo hội. Trên thực tế, kinh nghiệm sống và đức tin của họ có thể đóng góp vào việc xây dựng các xã hội biết nhận thức về cội nguồn của mình và có khả năng mơ về một tương lai dựa trên sự liên đới hơn.”

Lắng nghe sự khôn ngoan của người cao tuổi

Liên kết với hành trình Thượng Hội đồng về Hiệp hành đang diễn ra trong Giáo hội, thông cáo nhắc rằng việc lắng nghe sự khôn ngoan của những người cao tuổi đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh của hành trình này.

Cuối cùng, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống mời gọi các giáo xứ, giáo phận, hiệp hội và các cộng đoàn giáo hội trên khắp thế giới tìm những cách thức để cử hành Ngày Ông bà và Người Cao tuổi trong bối cảnh mục vụ của mình. Để giúp đỡ thực hành điều này, Bộ cho biết sẽ có những tài liệu mục vụ thích hợp được ban hành. (CSR_558_2022)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

15 tháng hai 2022, 11:05