Tìm kiếm

Bà Charlotte Kreuter-Kirchhof Bà Charlotte Kreuter-Kirchhof 

ĐTC chọn một phụ nữ làm phó điều phối viên Hội đồng Kinh tế

Hôm 25/10/2021, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm bà Charlotte Kreuter-Kirchhof, người Đức, làm phó điều phối viên của Hội đồng Kinh tế Toà Thánh, trợ giúp Đức Hồng y Reinhard Marx, Chủ tịch của Hội đồng này.

Ngọc Yến - Vatican News

Hội đồng Kinh tế Toà Thánh được Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập ngày 24/2/2014, có nhiệm vụ giám sát việc quản lý kinh tế và các hoạt động quản trị và tài chính của các Bộ và cơ quan của Toà Thánh và Quốc gia Thánh Vatican. Hội đồng gồm 15 thành viên, trong đó có 8 Hồng y và 7 chuyên gia là giáo dân.

Bà Kruter-Kirchhof sinh năm 1970, đã lập gia đình và có ba con, là thành viên dự khuyết của Toà án Hiến pháp Bang Nord-Reno Westfalia. Bà Kruter-Kirchhof hiện đang có nhiều vai trò trong Giáo hội: Cố vấn cho tiểu ban Phụ nữ trong Giáo hội và Xã hội của Uỷ ban Mục vụ thuộc Hội đồng Giám mục Đức; Chủ tịch Hiệp hội Hildegardis thúc đẩy các ngành học về phụ nữ ở Đức.

Trước khi được chọn vào vị trí này, từ năm 2020 bà Charlotte đã là thành viên được gia hạn của Hội đồng Toà Thánh.

Với việc bổ nhiệm bà Kruter-Kirchhof làm phó điều phối viên, Hội đồng Kinh tế Toà Thánh bắt đầu có một hình thức xác định. Đức Hồng y Reinhard Marx vẫn là Chủ tịch Hội đồng; Đức Hồng y Wilfrid Fox Napier, nguyên Tổng Giám mục của Tổng Giáo phận Durban của Nam Phi vẫn là thành viên của Hội đồng cho đến tròn 80 tuổi. Trong số các Hồng y thành viên có Đức Hồng y Peter Erdo, Tổng Giám mục của Budapest; và Đức Hồng y Odilo Pedro Scherer, Tổng Giám mục của San Paolo, Brazil, người đã ở trong Uỷ ban Mười Lăm (15), là cơ quan tiền thân của Hội đồng Hồng y trong hoạt động quản lý tài chính của Toà Thánh.

Việc bổ nhiệm phó điều phối viên hoàn tất quá trình chuyển đổi từ thành phần đầu tiên của Hội đồng Kinh tế, 5 trong số 7 thành viên giáo dân đã là thành viên của Uỷ ban Tham vấn Giáo hoàng cho Tổ chức Hành chính Kinh tế của Toà Thánh.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

26 tháng mười 2021, 12:29