Tìm kiếm

2021.10.25  Pellegrinaggio ecumenico "Con Lutero al Papa"

ĐTC chào đoàn hành hương đại kết từ Đức

Sáng 25/10/2021, Đức Thánh Cha đã tiếp các tham dự viên đoàn hành hương đại kết từ Đức đến Roma. Ngài mời gọi họ biết lắng nghe tiếng Chúa trong cuộc đời của họ và lắng nghe nhau trong tiến trình đại kết.

Hồng Thủy - Vatican News

Đoàn hành hương được hướng dẫn bởi giám mục Tin lành Phúc Âm Friedrich Kramer. Khẩu hiệu của cuộc hành hương là “Tất cả cùng nhau sẽ tốt hơn”.

Phái đoàn đã chào Đức Thánh Cha bằng một bài hát cộng đồng. Dựa vào việc này, Đức Thánh Cha nhận xét: “Ca hát giúp nối kết. Trong dàn đồng ca không ai đứng lẻ loi: điều quan trọng là lắng nghe nhau. Tôi hy vọng Giáo hội có khả năng lắng nghe này. Chúng ta đang học lại điều này trong tiến trình thượng hội đồng”.

Lắng nghe

Đức Thánh Cha cũng đưa ra lời mời gọi “hãy lắng nghe giai điệu của Chúa trong cuộc đời anh chị em; điều mà Chúa đã sáng tạo trong cuộc đời anh chị em. Hãy mở rộng không chỉ đôi tai mà cả trái tim của anh chị em. Ai hát với trái tim rộng mở, dù có lẽ họ không nhận ra, thì đã chạm đến mầu nhiệm của Thiên Chúa. Mầu nhiệm này là tình yêu, tình yêu tìm thấy âm thanh huy hoàng, trọn vẹn và độc nhất của nó trong Chúa Giêsu Kitô”.

“Hãy luôn lắng nghe giai điệu của Chúa trong cuộc đời anh chị em. Như vậy một bài hát được hình thành từ nhiều giọng hát. Ngay cả đại kết cũng vậy, ở Đức và ở nhiều nơi khác trên thế giới”.

Đức Thánh Cha kết thúc vời lời chúc lành xin Chúa ban phúc lành cho những người tham dự cuộc hành hương và bảo vệ họ và gia đình của họ. Và ngài xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài. (CSR_7130_2021)

25 tháng mười 2021, 13:18