Tìm kiếm

Thượng hội đồng là một hành trình lắng nghe Chúa Thánh Thần. Thượng hội đồng là một hành trình lắng nghe Chúa Thánh Thần. 

Toà Thánh bắt đầu chuẩn bị cho Thượng HĐGM

Trong thời gian này, Toà Thánh đã bắt đầu chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục về công nghị tính sẽ được tổ chức tại Roma vào tháng 10/2023.

Ngọc Yến - Vatican News

Hành trình công nghị sẽ được khai mạc long trọng tại Vatican với sự hiện diện của Đức Thánh Cha vào hai ngày, 9 và 10 tháng 10. Tuy nhiên, việc suy tư về một số khía cạnh thiết yếu của sự kiện đã được tiến hành.

Linh đạo là một trong những chủ đề cơ bản. Đức Thánh Cha đã nhắc lại điều này vào ngày 30/4 vừa qua khi tiếp một phái đoàn của Phong trào Công giáo Tiến hành Ý. Ngài nói: “Chúng ta phải xác định rõ khi nói về công nghị tính, về tiến trình công nghị, về kinh nghiệm công nghị. Công nghị tính không phải là nghị viện (…). Công nghị tính không chỉ là cuộc thảo luận về các vấn đề, những điều khác có trong xã hội (…) Công nghị tính không thể tồn tại nếu không có Thánh Linh, và Thánh Linh không tồn tại nếu không có cầu nguyện”.

Trả lời cho Vatican News trong một cuộc phỏng vấn, sơ Nathalie Becquart, Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục cho biết, để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục tiếp theo, bốn ủy ban đã được thiết lập: một cho  thần học, một cho phương pháp luận, một cho linh đạo và một cho truyền thông. Tất cả các ủy ban này nhằm hỗ trợ tiến trình công nghị, ở các cấp độ khác nhau, để nó được sống và được đề xuất như một con đường thiêng liêng. Vai trò của các ủy ban chắc chắn đại diện cho trục trung tâm của công nghị tính, đó là linh đạo, bởi vì không thể có Thượng hội đồng nếu không có hành trình thiêng liêng. Đây thực sự là một hành trình lắng nghe Chúa Thánh Thần.

Đề cập đến sự đóng góp của các hội dòng được sáng lập vào thế kỷ XIX và các phong trào mới của Giáo hội, đối với Thượng hội đồng, Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục giải thích: “Trong suốt lịch sử, hoạt động của Thánh Thần đã mang tính sáng tạo và Giáo hội có rất nhiều kinh nghiệm đa dạng, về các cộng đoàn, một số cộng đoàn đã hiện diện từ nhiều thế kỷ trước. Sau Công đồng Vatican II, nhờ hơi thở của Thánh Thần, Đấng làm nảy sinh các đặc sủng, các cộng đoàn mới cũng đã xuất hiện. Đối với Thượng Hội đồng, tất cả dân Chúa, trong sự đa dạng đều được mời gọi tham gia. Việc tham vấn diễn ra cách đặc biệt qua các giáo phận, các hội đồng giám mục, các thực thể đời sống thánh hiến, các phong trào giáo dân và các cộng đoàn mới được công nhận”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

24 tháng bảy 2021, 09:55