Tìm kiếm

2019.01.21 Vaticano, APSA Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (2).JPG

Lần đầu tiên Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh (APSA) công bố báo cáo tài chính

Ngày 24/7/2021, Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh (APSA) đã công bố tài liệu trình bày chi tiết về các hoạt động và công việc của cơ quan này. Tài liệu cho thấy lợi nhuận và đóng góp cho giáo triều Roma trong năm 2020 giảm sút.

Vatican News

Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập vào năm 1967, APSA công bố báo cáo tài chính của mình. Đức cha Nunzio Galantino, Chủ tịch APSA đã giải thích rằng quyết định công bố báo cáo xuất phát từ “hy vọng” gia tăng sự tin tưởng vào hoạt động của Giáo hội, cũng như mong muốn chuyển đổi cơ quan do Đức Phaolô VI thiết lập từ “một cấu trúc chủ yếu cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu" trở thành một "thực thể chủ động” trong cách quản lý tài sản được giao phó.

Theo báo cáo, năm 2020 Tòa Thánh thu được lợi nhuận chưa đến 51 triệu euro. Các khoản đầu tư tài chính lên tới 1.778 tỷ euro. Các khoản đóng góp cho các nhu cầu của Giáo triều Roma đã giảm một nửa từ 41 xuống còn 20 triệu euro.

Báo cáo mô tả chi tiết công việc của APSA trong những tháng bị ảnh hưởng bởi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe. Báo cáo cũng cung cấp những thông tin hữu ích để bác bỏ những câu chuyện sai lệch về tính nhất quán và giá trị trong việc sử dụng tài sản của Tòa thánh.

Tài liệu cũng cho biết rõ ba lĩnh vực mà APSA hoạt động. Đầu tiên là lĩnh vực bất động sản, với việc quản lý 4.051 bất động sản ở Ý (92% ở Roma và tỉnh Roma). Sau đó là các hoạt động kinh doanh tài chính : đầu tư vào chứng khoán quốc tế, tư vấn, giải pháp tài chính, tiếp cận thị trường vốn cho Giáo triều và các cơ quan khác của Vatican. Lĩnh vực thứ ba được xác định là “Các hoạt động khác”, bao gồm các dịch vụ - hầu hết là miễn phí - được cung cấp bởi các văn phòng mua hàng, kế toán, thu tiền và thanh toán, và bởi 'Peregrinatio Ad Petri Sedem,' chuyên về vé và tổ chức hậu cần cho các chuyến đi của Tòa Thánh.

Đối với vấn đề thuế, APSA cho biết đã trả 5,95 triệu euro thuế thành phố và 2,88 triệu euro thuế thu nhập cho năm tính thuế 2020.

Tiếp đến APSA tái khẳng định cam kết đầu tư vào các sáng kiến liên quan đến “tác động xã hội” và thông báo rằng các khoản đầu tư do cơ quan quản lý đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 lên tới 1.778 tỷ euro với lãi suất hoạt động là 1,53%. (CSR_5164_2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

24 tháng bảy 2021, 13:45