Tìm kiếm

Trụ sở của Ngân hàng Vatican Trụ sở của Ngân hàng Vatican 

Ngân hàng Vatican lời được 36,4 triệu euro trong năm 2020

Ngày 11/6/2021, Viện Giáo vụ, quen được gọi là Ngân hàng Vatican, đã công bố báo cáo hàng năm, với lợi nhuận thu được trong năm 2020 là 36,4 triệu euro, tương đương với khoảng 44 triệu đô la Mỹ. Đây là năm thứ 9 liên tục Ngân hàng Vatican công bố báo cáo thường niên.

Hồng Thủy - Vatican News

Ngân hàng Vatican, có trụ sở tại Quốc gia thành Vatican, có 107 nhân viên và 14.991 khách hàng.

Báo cáo được Hội đồng Giám sát của Ngân hàng nhất trí phê chuẩn ngày 27/4 năm nay và sau đó được gửi đến Ủy ban Hồng y đặc trách Ngân hàng. Báo cáo cho thấy chất lượng và sức mạnh của hệ thống tài chính của ngân hàng Vatican cũng như sự phù hợp với các tiêu chuẩn cao nhất của quốc tế.

 Đức Hồng y Santos Abril y Castelló, Chủ tịch Ủy ban Hồng y đặc trách nói rằng ngài “vui mừng” trước con số này khi xem xét tác động của đại dịch virus corona đối với nền kinh tế toàn cầu.

Theo báo cáo, trong năm 2020, Ngân hàng Vatican thu được lợi nhuận ròng 36,4 triệu EUR, so với 38 triệu EUR của năm trước. Ủy ban Hồng y đã quyết định trao 75% lợi nhuận cho Đức Thánh Cha, và 25% còn lại được sử dụng để tăng vốn sở hữu của ngân hàng.

Báo cáo cho biết trong năm 2020, Ngân hàng Vatican có 5 tỷ Euro của các khách hàng, trong số này có 3 tỷ 300 triệu là tiền tiết kiệm được quản trị và giữ các chứng khoán; Ngân hàng cũng có 645,9 triệu euro vốn sở hữu, tính đến ngày 31/12/2020, sau khi phân phối lợi nhuận năm 2020.

Báo cáo khẳng định trong năm 2020 đầy thách thức đối với nền kinh tế thế giới, Ngân hàng tiếp tục đảm bảo các dịch vụ tài chính cho Quốc gia thành Vatican và Giáo hội Công giáo trên toàn thế giới. Ngân hàng cũng bảo đảm hoạt động theo giáo huấn xã hội Công giáo. Ưu tiên và cam kết của Ngân hàng đối với các nguyên tắc đạo đức và xã hội của Giáo huấn Công giáo được áp dụng cho các chính sách quản lý và đầu tư của chính tài khoản của mình và đối với các khách hàng của mình. (CSR_4294_2020)

 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

12 tháng sáu 2021, 07:32