Tìm kiếm

ĐTC và Đức Tổng giám mục Arthur Roche vào tháng 5/2016 ĐTC và Đức Tổng giám mục Arthur Roche vào tháng 5/2016 

ĐTC bổ nhiệm Đức TGM Arthur Roche làm tân tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích

Ngày 27/5 Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Arthur Roche làm tân tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Đồng thời Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm vị Tổng Thư ký và Phó Tổng Thư ký cho Bộ này.

Hồng Thủy - Vatican News

Đức tổng giám mục Roche người Anh, 71 tuổi, đã làm việc tại Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích từ khi được Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI bổ nhiệm vào năm 2012, hiện là Tổng Thư ký của Bộ. Ngài được bổ nhiệm thay thế Đức Hồng y Robert Sarah đã từ chức hồi tháng 2 khi tròn 75 tuổi.

Trước đó Đức cha Roche là giám mục phụ tá giáo phận Westminster từ năm 2001 và đến năm 2002 được bổ làm giám mục phó giáo phận Leeds. Ngài làm giám mục chính tòa giáo phận Leeds từ năm 2004-2012. Ngài cũng là Chủ tịch Ủy ban quốc tế về ngôn ngữ Anh trong phụng vụ từ năm 2002-2012, giúp xem xét bản dịch Sách Lễ Rôma mới.

Năm 2017, Đức cha Roche đã được giao phó viết bài bình luận cho Tự sắc “Magnum Principium”, tài liệu xác định việc chuyển giao trách nhiệm dịch các bản văn phụng vụ cho các hội đồng giám mục quốc gia và khu vực. Bài bình luận được phổ biến cùng với việc xuất bản Tự sắc.

Tân Tổng Thư ký và Phó Tổng Thư ký

Tân Tổng Thư ký của Bộ Phụng tự là Đức cha Francesco Viola, 55 tuổi, dòng Phanxicô, giám mục giáo phận Tortona. Đức cha từng là giám đốc đền thánh Đức Mẹ các Thiên thần ở Assisi và chủ tịch Caritas Assisi trước khi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục Tortona vào năm 2014.

Tân Phó Tổng Thư ký là Đức cha Aurelio García Marcias, 56 tuổi, người Tây Ban Nha, đang là chánh văn phòng của Bộ Phụng tự từ năm 2016. (185_2021)

HĐGM Việt Nam chúc mừng

Một ngày sau khi được tin về những bổ nhiệm quan trọng này, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã thay mặt Hội đồng Giám mục (HĐGM) gửi thư chúc mừng Đức Tổng Giám mục Arthur Roche, Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích cùng quý Đức cha vừa được bổ nhiệm.

Trong thư chúc mừng, Đức cha Chủ tịch HĐGM cũng đã đề cập đến bản dịch tiếng Việt Sách Lễ Rôma và các Sách Bài đọc trong Thánh lễ đang chờ được Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích chuẩn y. Ngài viết: “Chúng tôi tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của ngài, cùng với kinh nghiệm làm việc suốt một thập niên tại Bộ này, các tín hữu tại Việt Nam sẽ sớm vui mừng có được các bản dịch phụng vụ mới cho việc thờ phượng.”

28 tháng năm 2021, 11:09