Tìm kiếm

Đời sống của phụ nữ Mali bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu Đời sống của phụ nữ Mali bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu 

Những hướng dẫn của Giáo hội để ứng phó với tình trạng di cư vì biến đổi khí hậu

Phân bộ Di dân và Tị nạn, và Bộ phận Sinh thái toàn diện của Bộ Phục vụ Phát triển con người toàn diện đã xuất bản một tập sách nhỏ có tựa đề “Định hướng Mục vụ về những Người Di cư vì Khí hậu”, nhằm hướng dẫn cách ứng phó của Giáo hội đối với hiện tượng di cư do khủng hoảng khí hậu gây ra và kêu gọi mở rộng cái nhìn về bi kịch của những người bị khủng hoảng khí hậu đẩy ra khỏi nhà của họ.

Hồng Thủy - Vatican News

Trong lời tựa cho tập sách, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng tài liệu mới “thúc giục chúng ta nhìn thấy thảm kịch của tình trạng nhổ rễ kéo dài khiến anh chị em của chúng ta phải kêu than, năm này qua năm khác… nó mời gọi chúng ta nhận thức về sự thờ ơ của các xã hội và chính phủ đối với thảm kịch này. Nó yêu cầu chúng ta nhìn xem, và chăm sóc... Nó mời gọi Giáo hội và những người khác cùng nhau hành động, và giải thích cách chúng ta có thể làm.”

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến hàng triệu người

Trong buổi giới thiệu tài liệu, cha Fabio Baggio, dòng Scalabrini, Phó Tổng Thư ký Phân bộ Di dân và Tị nạn, giải thích rằng “khủng hoảng khí hậu có gương mặt của con người. Nó đã là một thực tại của hàng triệu người trên thế giới, đặc biệt những cư dân ở những vùng ngoại biên của cuộc sống.” Cha Baggio nhắc lại “mối quan tâm của người mẹ” của Giáo hội đối với những người phải di cư do khủng hoảng khí hậu, và nói rằng “tình trạng dễ bị tổn thương cụ thể này là lý do sự ra đời của tài liệu này.”

Theo suy tư và giáo huấn của Giáo hội

Trình bày nội dung của tài liệu, cha Baggio cho biết “Các định hướng được đề xuất trong tài liệu này bắt nguồn sâu xa từ suy tư và giáo huấn của Giáo hội, cũng như kinh nghiệm thực tế của Giáo hội trong việc đáp ứng nhu cầu của những người bị di cư vì khí hậu ”. Hơn nữa, chúng là “kết quả của việc lắng nghe cẩn thận các Giáo hội địa phương, nhiều dòng tu và các tổ chức Công giáo đang làm việc trong lĩnh vực này.”

Theo cha Baggio, trước hết cần nâng cao nhận thức về vấn đề này, giúp mọi người thấy tác động của khủng hoảng khí hậu đối với đời sống con người. Tài liệu đề cập đến các vấn đề cụ thể như tìm kiếm các giải pháp thay thế cho việc di cư vì biến đổi khí hậu, thúc đẩy hội nhập và hòa nhập vào các cộng đồng chào đón những người bị di tản do khí hậu và thúc đẩy sự hợp tác giữa tất cả những người làm việc để hỗ trợ những người di cư này.

Công việc Chúa yêu cầu chúng ta

Trong lời tựa của tài liệu Đức Thánh Cha viết: “Đây là công việc Chúa yêu cầu chúng ta làm bây giờ và thật vui mừng khi thực hiện nó.” Tài liệu “chỉ cho chúng ta điều cần thiết và điều phải làm, với sự trợ giúp của Thiên Chúa.” 

02 tháng tư 2021, 11:24