Tìm kiếm

Cha Luis Marin và sơ Nathalie Becquart Cha Luis Marin và sơ Nathalie Becquart 

ĐTC bổ nhiệm một nữ tu làm Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng giám mục

Ngày 6/2 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm sơ Nathalie Becquart, một nữ tu người Pháp, và cha Luis Marín de San Martín, dòng thánh Augustino, làm Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng các giám mục. Đây là lần đầu tiên một phụ nữ được bổ nhiệm vào chức vụ này.

Hồng Thủy - Vatican News

Sơ Nathalie Becquart

Sơ Nathalie Becquart 52 tuổi, người Pháp, thuộc dòng nữ tu thánh Xavie. Sơ đã giữ nhiều chức vụ khác nhau trong các phong trào giới trẻ, thành viên Ủy ban Giám mục của Giáo phận Nanterre, Pháp, Phó chủ tịch của Cơ quan Ơn gọi châu Âu.

Từ năm 2019, sơ là một trong 5 cố vấn, trong đó có 4 phụ nữ, của văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng. Do có kiến thức sâu rộng về mục vụ giới trẻ, sơ Becquart đã tham gia vào việc chuẩn bị cho Thượng hội đồng Giám mục về phân định giới trẻ, đức tin và ơn gọi vào năm 2018, là tổng điều phối viên của một cuộc họp tiền Thượng hội đồng, và tham gia Thượng Hội đồng với tư cách dự thính viên.

Đức Hồng y Grech nói rằng trong chức vụ này, sơ Becquart sẽ có quyền bỏ phiếu trong các Thượng Hội đồng sau này như các thành viên có quyền bỏ phiếu khác. Theo các điều khoản giáo luật hiện hành về việc điều hành Thượng Hội đồng, chỉ các giáo sĩ - tức là các phó tế, linh mục hoặc giám mục - mới có thể là thành viên có quyền bỏ phiếu.

Cha Luis Marín de San Martín

Cha Luis Marín de San Martín 60 tuổi, người Tây Ban Nha, thuộc dòng Augustino. Cha là Văn khố trưởng của dòng Thánh Augustinô từ năm 2008, Phụ tá Tổng quyền của Dòng và Giám đốc Học viện linh đạo Augustinô từ năm 2013.

Là giáo sư thần học, cha Marín đã giảng dạy tại đại học và một số trung tâm Augustinô ở Tây Ban Nha. Cha cũng đã từng là một nhà đào tạo tại chủng viện, cố vấn tỉnh dòng, và bề trên tu viện.

Là Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng cha sẽ trở thành giám mục hiệu tòa Suliana.

Đức Hồng y Grech nhận định rằng cha Marin có nhiều kinh nghiệm trong việc đồng hành với các cộng đoàn và kiến thức của cha về Công đồng Vatican II sẽ rất quý giá để những gốc rễ của hành trình thượng hội đồng vẫn luôn hiện hữu.” Ngài cũng lưu ý rằng việc bổ nhiệm sơ Becquart và cha Marín “chắc chắn sẽ dẫn đến những thay đổi khác trong cơ cấu của Văn phòng Tổng Thư ký Thượng hội đồng Giám mục.” (46_2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

08 tháng hai 2021, 13:38