Tìm kiếm

Một lớp học của đại học Công giáo Một lớp học của đại học Công giáo 

Tòa Thánh ban hành các Huấn thị mới cho giáo dục bậc cao

Hôm thứ Tư 09/12/2020, Bộ Giáo dục Công giáo cho công bố ba Huấn thị đã được Đức Thánh Cha phê chuẩn vào ngày 01/12/2020, cho các Viện giáo dục bậc cao liên quan đến việc liên kết, kết hợp và sáp nhập.

Ngọc Yến - Vatican News

Bộ Giáo dục Công Giáo cho biết: “Với sự phát triển của giáo dục đại học trên khắp thế giới và để thúc đẩy sự công nhận đúng các bằng cấp và danh hiệu đạt được trong các trường Giáo hội của các giáo sĩ, giáo dân và tu sĩ, cần phải cập nhật luật hiện hành về liên kết”.

Mục tiêu của ba văn kiện là để “thúc đẩy, ở mọi cấp độ, sự phục hồi các nghiên cứu Giáo hội trong bối cảnh sứ mạng của Giáo hội ở giai đoạn mới”, như Đức Thánh Cha đã mong muốn trong Tông hiến Veritatis Gaudium.

Khác với kết hợp và sáp nhập, liên kết của một Viện là sự liên kết của Viện với một Phân khoa Giáo hội để qua Phân khoa này, Viện có được bằng cấp học vấn vòng một (cử nhân) tương ứng, Thánh Bộ nhắc lại trong Huấn thị: “Viện được liên kết, trừ khi có quy định khác trong chính Quy chế, mở cửa cho giáo dân, những người đủ điều kiện được ghi danh vào vòng một (cử nhân) của Phân Khoa Giáo hội để hoàn thành nghiên cứu, và được cấp chứng chỉ xác nhận việc theo học này”.

Liên quan đến Phân khoa cho liên kết, tài liệu nhấn mạnh: “Nhiệm vụ và nghĩa vụ của Phân Khoa cho liên kết là phải hỗ trợ và giám sát Viện trực thuộc để đời sống học tập của Viện này được thực hiện một cách đầy đủ và thường xuyên. Không thể cấp phép liên kết trong trường hợp Viện không có đủ điều kiện cần thiết để đạt được bằng cấp học tập của vòng một”. Hơn nữa, “cần suy nghĩ kỹ về nhu cầu hoặc ít nhất là tính hữu ích thực tế của việc thành lập Viện. Số lượng và chất lượng giảng viên của Viện phải đáp ứng các điều kiện cần thiết. Số giờ bài giảng, bài tập và hội thảo hàng tuần đủ để đạt được số lượng tín chỉ giáo dục thích hợp cho một năm học đại học toàn thời gian”.

Liên kết được cấp thông qua sắc lệnh của Bộ Giáo dục Công giáo, và sẽ bị đình chỉ hoặc thu hồi liên kết, nếu các điều kiện nghiên cứu của Viện, đặc biệt liên quan đến số lượng sinh viên và giáo viên, cũng như chất lượng khoa học, không đáp ứng được yêu cầu cần thiết. 

10 tháng mười hai 2020, 14:28