Tìm kiếm

Hiệp nhất Hiệp nhất 

Cộng đoàn Grandchamp soạn lời nguyện trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu

Cộng đoàn Grandchamp Thụy Sĩ được giao phó soạn các lời nguyện trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 25/01 với chủ đề “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy: anh em sẽ sinh nhiều hoa trái”.

Ngọc Yến - Vatican News

Điều này đã được thông báo trên trang web của Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất các Kitô hữu. Chủ đề được chọn cho sự kiện này, được trích từ Tin Mừng thánh Gioan “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy: anh em sẽ sinh nhiều hoa trái” diễn tả ơn gọi cầu nguyện, hòa giải và hiệp nhất của Giáo hội và mọi người là đặc trưng của Cộng đoàn Grandchamp. Trong thực tế, cộng đoàn này tập hợp các phụ nữ của các truyền thống Kitô và các quốc gia khác nhau.

Cộng đoàn được thành lập vào nửa đầu thế kỷ XX: một số phụ nữ theo truyền thống Tin lành cải cách của Thụy Sĩ nói tiếng Pháp, đã tái khám phá tầm quan trọng của sự thinh lặng trong việc lắng nghe Lời Chúa, đồng thời tiếp tục thực hành các cuộc tĩnh tâm để nuôi dưỡng đời sống đức tin, theo gương Chúa Kitô, lui về nơi thanh vắng để cầu nguyện. Hiện nay, ở Grandchamp có khoảng năm mươi nữ tu, dấn thân vào việc tìm kiếm con đường hòa giải giữa các Kitô hữu, trong gia đình nhân loại và đối với toàn thể công trình sáng tạo.

Cuộc họp để chuẩn bị tài liệu cho Tuần Cầu nguyện đã diễn ra tại Grandchamp trong năm 2019 vừa qua. Cuộc họp có sự tham dự của Ủy ban Quốc tế, được thành lập bởi Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất các Kitô hữu và Hội đồng đại kết của các Giáo hội. Sau đó, cộng đoàn tu sĩ đã làm việc trong nhiều tháng để soạn thảo văn bản đầu tiên. Chủ đề của Tuần Cầu nguyện do các nữ tu chọn, đây là dịp để các tu sĩ chia sẻ kinh nghiệm và sự khôn ngoan của đời sống chiêm niệm, lồng ghép vào tình yêu Chúa, và nói về hoa trái của lời cầu nguyện này: hiệp thông sâu xa hơn với anh chị em trong Đức Kitô, và liên đới hơn nữa với toàn thể công trình sáng tạo.

Cầu nguyện, đời sống cộng đoàn và lòng hiếu khách là ba trụ cột của tài liệu, được trình bày như một lời kêu gọi ở lại trong Đức Kitô để đến gần người khác hơn và vượt qua sự chia rẽ giữa các Kitô hữu. Chắc chắn nỗ lực hòa giải đòi hỏi nhiều hy sinh, nhưng luôn được hỗ trợ bởi lời cầu nguyện của Chúa Kitô, Đấng mong muốn chúng ta nên một, như Người ở với Chúa Cha.

Sau cùng, tài liệu nhắc lại rằng, với tư cách là các Kitô hữu, chúng ta cũng là những thụ tạo rên xiết chờ đợi được giải thoát. Do đó, ở lại trong Đức Kitô, chúng ta có thể nhận được sức mạnh và sự khôn ngoan để hành động chống lại bất công và áp bức, để nhìn nhận mình một cách trọn vẹn là anh chị em trong nhân loại, và trở thành kiến trúc sư của một lối sống mới trong sự tôn trọng và hiệp thông với tất cả thụ tạo. Cầu nguyện và làm việc để Chúa hiển trị là quy tắc sống mà các nữ tu của Grandchamp cùng nhau đọc mỗi ngày: điều này chứng tỏ rằng cầu nguyện và cuộc sống hàng ngày không phải là hai thực tại riêng biệt, nhưng được thực hiện cùng nhau. (CSR_9472_2020)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

22 tháng mười hai 2020, 13:31