Tìm kiếm

Pope Francis' Sunday Angelus prayer Pope Francis' Sunday Angelus prayer  (ANSA)

Vatican sửa đổi luật, tăng cường giám sát các hoạt động tài chính

Ngày 10/10, Vatican đã công bố những thay đổi trong một đạo luật mang tính bước ngoặt về sự minh bạch, giám sát và thông tin tài chính, và nói rằng động thái này sẽ tăng cường việc giám sát các dòng tài chính trong Vatican.

Hồng Thủy - Vatican News

Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố một sắc lệnh của Đức Hồng y Giuseppe Bertello, chủ tịch Phủ Thống đốc thành Vatican, về việc sửa đổi luật năm 2013.

Những thay đổi được đưa ra trong bối cảnh Moneyval, Cơ quan giám sát chống rửa tiền của Hội đồng châu Âu, đang trong cuộc kiểm tra tại chỗ kéo dài hai tuần đối với Tòa thánh và Quốc gia thành Vatican.

Đạo luật dài 15 trang thay đổi đạo luật năm 2013, đưa ra các điều khoản để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Ông Carmelo Barbagallo, chủ tịch Cơ quan Thông tin Tài chính của Vatican (AIF), nói rằng những thay đổi đã cập nhật luật năm 2013 để phản ánh các tiêu chuẩn quốc tế đang phát triển.

Ông Barbagallo cho biết các sửa đổi là bước phát triển mới nhất trong một quá trình bắt đầu với việc thành lập Cơ quan Thông tin Tài chính vào năm 2010 và bao gồm việc ban hành luật về trao hợp đồng công vào ngày 1/6 năm nay, cũng như một sắc lệnh ngày 19/8 yêu cầu “các tổ chức tình nguyện và pháp nhân của Quốc gia thành Vatican” báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho Cơ quan Thông tin Tài chính. Ông giải thích rằng các điều khoản mới nhằm thắt chặt các quy định về dòng chảy tài chính trong Vatican.

Chủ tịch Cơ quan Thông tin Tài chính của Vatican tin rằng những thay đổi được thực hiện đối với Luật này, cũng như tất cả các quy định được ban hành trong vài năm qua, sẽ có thể chứng minh, cả cho các nhà quan sát nội bộ và cũng như bên ngoài, sự dấn thân chắc chắn về một vấn đề mà Giáo hội giữ một vị trí không thể thay đổi.” (CSR_7397_2020)

12 tháng mười 2020, 15:06