Tìm kiếm

Cristiani cattolici nel mondo, cristiani in preghiera, persone che pregano

Tín hữu Công giáo gia tăng tại các châu lục trừ châu Âu

Theo Niên giám Thống kê của Giáo hội về số tín hữu trong 5 năm, 2013-2018, số tín hữu gia tăng đáng kể ở châu Phi so với sự gia tăng dân số thế giới. Số tín hữu tại Á châu, Mỹ châu và châu Đại dương gia tăng chậm, còn tại châu Âu thì giảm nhẹ.

Hồng Thủy - Vatican News

Theo Niên giám Thống kê của Giáo hội, trong thời gian 5 năm, từ 2013-2018, số tín hữu Công giáo toàn cầu tăng 6%, từ 1 tỷ 254 triệu lên 1 tỷ 329 triệu.

So sánh với độ tăng dân số toàn cầu, từ 7 tỷ 94 triệu lên 7 tỷ 496 triệu, số tín hữu Công giáo tăng nhẹ từ 17,68% lên 17,73%.

Sự phân bố của tín hữu Công giáo ở các châu lục

Tại châu Phi, trong khi dân số chỉ tăng 15% thì số tín hữu Công giáo tăng 18%, và điều này cho thấy hoạt động mục vụ tại các nước ở châu lục này đã có kết quả. 

Tại Mỹ châu, trong khi dân số tăng 4,4% thì số tín hữu Công giáo tăng 4,6%.

Tại Á châu, số tín hữu tăng 7,6% so với 4,4% gia tăng dân số.

Tại châu Đại dương, số tín hữu tăng 9,6%, còn dân số gia tăng 8,1%.

Chỉ riêng tại châu Âu, số tín hữu giảm bớt 0,4% so với 0,2% dân số gia tăng tại châu lục này.

Tín hữu Công giáo tăng tại Phi châu và Mỹ châu

Đến cuối năm 2018, tại Mỹ châu, số tín hữu chiếm 63,7% tổng dân số châu lục. Trong khi đó, số tín hữu tại Âu châu chiếm 39,7%, tại Phi châu là 18,6% và tại Á châu là 3,3% tổng dân số của châu lục.

Nhìn chung, tuy sự hiện diện của tín hữu Công giáo trên toàn cầu gần như ổn định, thì ở mỗi châu lục, đặc biệt tại châu Phi và châu Mỹ có khuynh hướng gia tăng nhẹ (CSR_7506_2020)

16 tháng mười 2020, 10:47