Tìm kiếm

2020.07.20 - LAUDATO SI STORIE 2020.07.20 - LAUDATO SI STORIE 

Phát hành sách những cuộc đối thoại của ĐTC với Carli Petrini về sinh thái toàn diện

Cuốn sách có tựa đề “Trái đất tương lai” bằng tiếng Ý, thuật lại các cuộc trò chuyện về “sinh thái toàn diện” giữa Đức Thánh Cha và ông Carli Petrini, người sáng lập phong trào Thức ăn chậm và khởi xướng mạng lưới quốc tế Terra Madre, sẽ được phát hành ngày 9 tháng 9 tới đây.

Hồng Thủy - Vatican News

Năm 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Thông điệp Laudato Si’, gửi đến thế giới, không chỉ tín hữu Công giáo mà còn tín đồ của mọi tôn giáo, cũng như những người không theo tôn giáo nào, “một suy tư vừa vui tươi vừa bi thương" về sự suy thoái môi trường nghiêm trọng của hành tinh chúng ta, về sự lãng phí tài nguyên thiên nhiên và con người do hệ thống kinh tế và chính trị vô trách nhiệm và bất công gây ra. Đồng thời, Thông điệp là một lời mời gọi “kết nối lại” với tất cả các sinh vật sống và với Trái đất.

Trong tinh thần của thông điệp về “sinh thái học toàn diện” do Đức Giáo hoàng đưa ra, ông Carlo Petrini đã viết cuốn sách “Hướng dẫn đọc Laudato si’”.

Đức Thánh Cha và ông Petrini đã chia sẻ một sự dấn thân toàn cầu trong việc “chăm sóc và bảo tồn” tài sản của con người và trái đất, tiến tới việc thực hành mang tính cách mạng hướng tới một cuộc sống hài hòa với bản thân, với cộng đồng và với thiên nhiên.

Cuốn sách “Trái đất tương lai” trình bày một bước tiến căn bản khác đối với sinh thái học toàn diện và bắt đầu với ba cuộc đối thoại giữa Đức Thánh Cha và chính tác giả Petrini.

Doanh thu từ cuốn sách sẽ được dành để cải tạo một tòa nhà bị hư hại do trận động đất ở Amatrice thành trụ sở của trung tâm nghiên cứu quốc tế dành riêng cho sinh thái học toàn diện, "Ngôi nhà Tương lai – Trung tâm nghiên cứu Laudato si'", nơi người trẻ và người lớn tuổi hơn có thể tạo ra những hành trình suy tư chung, tham dự các khóa đào tạo, tham gia các sự kiện giáo dục. (La Stampa 25/08/2020)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

28 tháng tám 2020, 06:44