Tìm kiếm

Vatican Vatican 

Virus corona: Các văn phòng Tòa Thánh và Quốc gia Thành Vatican vẫn hoạt động

Hôm thứ Năm, 12/3/2020, sau cuộc họp đặc biệt do Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh chủ trì cùng với những người đứng đầu các bộ, các cơ quan Tòa Thánh Và Quốc gia Thành Vatican, một thông báo được đưa ra: “Nhằm đảm bảo các dịch vụ thiết yếu cho Giáo hội hoàn vũ, các văn phòng Tòa Thánh và Quốc gia Thành Vatican vẫn hoạt động, nhưng với các biện pháp phòng ngừa bổ sung và cho phép làm việc tại nhà trong một số trường hợp”.

Ngọc Yến - Vatican

Virus corona: Các văn phòng Tòa Thánh và Quốc gia Thành Vatican vẫn hoạt động

Trong cuộc họp này, Quốc vụ khanh Tòa Thánh cũng đã yêu cầu các văn phòng nên áp dụng thời giờ làm việc linh hoạt và sắp xếp nhân viên làm việc theo ca khác nhau, để tránh có nhiều người có mặt tại văn phòng cùng một lúc.

Một số nhân viên có thể làm việc từ xa, trừ những người mà công việc có liên quan đến các tài liệu hoặc thông tin mật. Các hoạt động của các bộ và các cơ quan của Tòa Thánh và Quốc gia Thành Vatican vẫn phải tiếp tục đảm bảo.

Trong những ngày này, Đức Thánh Cha vẫn có một lịch làm việc bình thường. Cụ thể Đức Thánh Cha vẫn tiếp một số vị hồng y và các vị phụ trách các cơ quan của Tòa Thánh. Và ngày 12/3 Đức Thánh cha cũng đã tiếp ông Yoshio Matthew Nakamura, Đại sứ Nhật Bản cạnh Tòa Thánh. (CSR_1498_2020)
 

13 tháng ba 2020, 14:33