Tìm kiếm

2019.11.21 Viaggio Apostilico in Thailandia e Giappone Incontro con il Personale Medico del St. Louis Hospital 2019.11.21 Viaggio Apostilico in Thailandia e Giappone Incontro con il Personale Medico del St. Louis Hospital 

Số tín hữu Công giáo trên thế giới gia tăng, nhưng số linh mục tu sĩ giảm

Theo Niên giám năm 2020 của Tòa Thánh, số tín hữu Công giáo gia tăng, đã lên đến 1 tỷ 329 triệu. Tuy suy giảm tại Âu châu và Bắc Mỹ, số tín hữu gia tăng tại các miền địa lý khác.

Hồng Thủy - Vatican

Tín hữu Công giáo tăng 6%; một tỷ 330 triệu = 18% dân số toàn cầu

Theo số liệu từ Văn phòng Thống kê trung ương của Giáo hội, phụ trách việc biên soạn Niên giám Tòa Thánh năm 2020 và Niên giám Thống kê của Giáo hội năm 2018, số tín hữu trên 5 châu lục tăng khoảng 6%, nghĩa là tăng 75 triệu, trong thời gian 5 năm, từ 2013-2018. Vào năm 2018, số tín hữu Công giáo đã đạt đến 1 tỷ 330 triệu, tương đương với 18% dân số toàn cầu. Có 48% tín hữu sống ở Mỹ châu, 21,5 ở châu Âu và 11,1 ở Á châu, nơi có sự gia tăng đặc biệt.

Linh mục giảm 0,3%

Trong khi số tín hữu gia tăng thì số linh mục tu sĩ lại giảm đi. Trên toàn thế giới, số linh mục giảm 0,3%. Cụ thể là từ năm 2013-2014, số linh mục tăng thêm 1.400, nhưng lại giảm từ năm 2016-2018. Số linh mục tại châu Âu giảm 7% và tại châu Đại dương là 1%, còn tại Mỹ châu không thay đổi. Tuy số linh mục trung bình trên toàn thế giới suy giảm, số linh mục tại Phi châu tăng 14,3% và tại Á châu tăng 11%.

Nam tu sĩ giảm 8%

Số nam tu sĩ không phải là linh mục giảm 8%. Tuy số này giảm tại các châu Âu, Mỹ và Đại dương, nhưng lại gia tăng tại Phi châu và Á châu.

Nữ tu giảm 7,5%

Số nữ tu giảm đến 7,5% trong khoảng thời gian 2013-2018. Năm 2013 có 694 ngàn chị, đến năm 2018 chỉ còn 642 ngàn. Tại Âu châu giảm đến gần 15%, tại Mỹ châu 12%, nhưng tại Phi châu tăng 9% và tại Á châu tăng 2,6%.

Chủng sinh giảm 2%

Số chủng sinh trong toàn Giáo hội cũng giảm 2%, trong đó châu Âu giảm 15,6%, châu Mỹ 9,4%. Nhưng tại Phi châu số chủng sinh tăng 15,6%. (REI 25/03/2020)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

26 tháng ba 2020, 11:33