Tìm kiếm

03-10-2015 Incontro promosso dal Banco Alimentare 03-10-2015 Incontro promosso dal Banco Alimentare 

Hội nghị về lãng phí lương thực

Hàn lâm viện Tòa Thánh về khoa học đang tổ chức Hội nghị về lãng phí lương thực, với sự tham dự của các chuyên viên trên khắp thế giới, để suy tư về các giải pháp chống lại sự lãng phí lương thực và các nguồn thực phẩm.

Hồng Thủy - Vatican

Audio

Giảm bớt lượng thực bị hao hụt trong quá trình sản xuất, chuyên chở và phân phối và khắc phục nền văn hóa loại bỏ mà Đức Giáo hoàng Phanxicô tố cáo trong thông điệp "Laudato Sì", là những đề tài chính của Hội nghị diễn ra tại Vatican trong hai ngày 11-12/11/2019.

Vấn đề đạo đức và thiệt hại cho trái đất

Với sự kiện này, Tòa Thánh muốn chỉ ra rằng việc lãng phí và hao hụt thực phẩm là vấn đề đạo đức nhưng cũng là hiện tượng gây hại cho hành tinh, do khí thải nhà kính và sự lãng phí nước và đất đai được sử dụng để sản xuất các loại thực phẩm này. Thiệt hại này ảnh hưởng rõ trên các dân nghèo nhất, những người bị mất công việc và sinh kế bị ảnh hưởng.

Gia tăng những giải pháp khoa học

Một trong những mục tiêu của Hàn lâm viện là cỗ võ gia tăng những giải pháp khoa học, đến với các cộng đoàn khác nhau bằng cách mở rộng các liên minh cần thiết để đương đầu với thách đố về sự tiêu hao và lãng phí thực phẩm và đưa ra các khuyến nghị cho việc mở rộng an ninh lương thực toàn cầu.

Chấm dứt văn hóa lãng phí

Đức Thánh Cha luôn quan tâm đặc biệt đến thách đố này. Trong tweet nhân ngày khai mạc Hội nghị ngài viết: “Chúng ta phải chấm dứt văn hóa lãng phí, chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng ta hàng lương thực hàng ngày. Sự lãng phí thực phẩm góp phần vào nạn đói và biến đổi khí hậu.” 

 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

12 tháng mười một 2019, 11:31