Tìm kiếm

2019.10.17 Papa Francesco incontra gli indigeni dell'Amazzonia, Incontro SS Francesco comunità' indigena Amazzonia - Aula Paolo VI 2019.10.17 Papa Francesco incontra gli indigeni dell'Amazzonia, Incontro SS Francesco comunità' indigena Amazzonia - Aula Paolo VI  

THĐGM Amazon: cập nhật tuần cuối

Những thông tin cập nhật ngày đầu của tuần cuối Thượng HĐGM về Amazon

Văn Yên, SJ - Vatican News

Ngày đầu của tuần cuối diễn ra Thượng HĐGM về Amazon, ĐHY Claudio Hummes, Tổng Tường trình viên, đã trình bày tại hội trường bản thảo tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng. Văn bản này là tập hợp những thành quả của các cuộc phát biểu và thảo luận trong quá trình làm việc, giờ đây sẽ được chuyển đến các nhóm làm việc nhỏ để bàn luận theo cách thức tập thể.

Trong những ngày cuối cùng của Thượng Hội đồng, chương trình làm việc có những thay đổi. Vào thứ Tư và thứ Năm, sau khi nhận được những phản hồi từ các nhóm nhỏ, Tổng Tường trình viên và thư ký đặc biệt, với sự giúp đỡ của các chuyên gia, sẽ tổng hợp và điều chỉnh trong tài liệu cuối cùng. Bản văn sẽ được xem xét và duyệt lại bởi Ủy ban biên tập, sau đó được đọc công khai tại Phòng họp vào chiều thứ Sáu. Cuối cùng, vào chiều thứ Bảy, Đại hội sẽ bỏ phiếu cho tài liệu chung kết. (CSR_6197_2019)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

22 tháng mười 2019, 15:56