Tìm kiếm

2023.06.03 Partecipanti all'Assemblea Generale delle Pontificie Opere Missionarie

ĐTC Phanxicô tiếp các tham dự viên Đại hội các Hội Giáo hoàng truyền giáo

Sáng thứ Bảy 3/6, tiếp các tham dự viên tham dự Đại hội các Hội Giáo hoàng truyền giáo đang diễn ra tại Roma từ ngày 31/5 đến 6/6, Đức Thánh Cha nhắc rằng ơn gọi của các tổ chức này không phải là đơn thuần phân phối quỹ cho những người cần giúp đỡ, mà được kêu gọi để hỗ trợ sứ vụ loan báo Tin Mừng trong Giáo hội hoàn vũ: trọng tâm của việc truyền giáo là "đến với mọi người, không loại trừ một ai".

Hồng Thủy - Vatican News

Trong bài nói chuyện, trước hết, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng mọi Kitô hữu có ơn gọi loan báo niềm vui của Tin Mừng và mang sự an ủi cho những hoàn cảnh khác nhau. Ngài khẳng định rằng sứ vụ của Kitô hữu phát sinh từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, do đó cần đến với mọi người bằng tình yêu vô bờ của Thiên Chúa. Mời gọi mọi người chiêm ngắm Trái tim Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha chia sẻ 3 điều:

Trái tim Chúa Giêsu và sứ vụ truyền giáo

Trước hết là Trái tim Chúa Giêsu và sứ vụ truyền giáo. Từ Trái tim Chúa Giêsu chúng ta khám phá ra kế hoạch vĩ đại của Thiên Chúa dành cho nhân loại: Người yêu thế gian đến ban Con Một của Người, để ai tin vào Người sẽ không bị hư mất, nhưng có sự sống đời đời" (Ga 3,16). Chúa Giêsu đã tỏ cho chúng ta thấy tình yêu của Chúa Cha: thương xót người bị thương tích, xúc động trước nỗi đau, thương xót tội nhân, hy sinh vì tội lỗi của thế gian. Ngài đã cho chúng ta thấy trái tim phụ tử của Thiên Chúa, không từ chối ai, nhưng chào đón tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta được mời gọi tiếp tục sứ vụ của Chúa Giêsu: là dấu chỉ của Trái tim Chúa Kitô và tình yêu của Chúa Cha.

Đặc sủng của các Hội Giáo hoàng truyền giáo ngày nay

Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng đặc sủng của các Hội Giáo hoàng truyền giáo ngày nay, không phải là chuyên phân phát tiền bạc, nhưng là "khí cụ cổ võ trách nhiệm truyền giáo của mỗi Kitô hữu và hỗ trợ các Giáo hội địa phương mới." Do đó, ngài khuyến khích họ tăng cường hơn nữa, với sự táo bạo và trí tưởng tượng của Chúa Thánh Thần, các hoạt động khác nhau về việc linh động, thông tin và đào tạo tinh thần truyền giáo. Ngài mời gọi cổ võ trách nhiệm truyền giáo của những người đã được rửa tội, và lưu ý rằng trước cuộc khủng hoảng đức tin nghiêm trọng, cần có một cuộc tái loan báo Tin Mừng và hoán cải mục vụ.

Ước mơ canh tân: hơp tác truyền giáo gần gũi và phối hợp

Cuối cùng, nói về các chiều kích và ước mơ để canh tân, Đức Thánh Cha nói rằng "Ước mơ lớn nhất là sự hợp tác truyền giáo ngày càng gần gũi và có phối hợp hơn giữa tất cả các tín hữu của Giáo Hội." Và vai trò của các Hội Giáo hoàng truyền giáo là "trở thành men, để giúp thúc đẩy và ủng hộ phong cách truyền giáo trong Giáo hội và hỗ trợ cho các hoạt động truyền giáo." (CSR_2202_2023)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

03 tháng sáu 2023, 12:24