Tìm kiếm

ĐTC cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ tại đền thờ Đức Bà Cả ĐTC cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ tại đền thờ Đức Bà Cả 

ĐTC phó thác chuyến tông du Bahrain cho Đức Mẹ

Như thói quen từ nhiều năm nay, chiều ngày 2/11/2022, trước ngày lên đường đi Bahrain, Đức Thánh Cha đã đến đền thờ Đức Bà Cả ở Roma để phó thác chuyến viếng thăm của ngài trong tay Đức Mẹ.

Hồng Thủy - Vatican News

Theo thông báo của Phòng Báo chí Toà Thánh, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện trong thinh lặng trước ảnh Đức Maria Phần rỗi của các Dân tộc Roma và sau đó đã dâng một bó hoa kính Đức Mẹ trước khi trở về Vatican.

Đây là lần thứ 100 ngài viếng đền thờ Đức Bà Cả kể từ khi bắt đầu triều đại Giáo hoàng của ngài.

Đức Thánh Cha sẽ thăm Bahrain từ ngày 3-6/11/2022. Đây là chuyến tông du thứ 39 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài nhưng là lần đầu tiên một vị Giáo hoàng đến viếng thăm Bahrain.

03 tháng mười một 2022, 10:49