Tìm kiếm

Cha Sabino Maffeo, SJ (người đứng giữa) Cha Sabino Maffeo, SJ (người đứng giữa)  (https://gesuiti.it/)

ĐTC gởi thư mừng cha Sabino Maffeo 100 tuổi

Ngày 1/11, Lễ Các Thánh, Đức Thánh Cha gởi thư mừng thượng thọ 100 tuổi cha Sabino Maffeo, SJ. Cha đã vào Nhà Tập Dòng Tên khi tròn 15 tuổi, vì thế ngày này cha cũng mừng 85 năm trong Dòng Tên. Đức Thánh Cha vui mừng tạ ơn Chúa với cha vì đời sống thánh hiến và phục vụ của cha trở thành lời ngợi khen dâng lên Thiên Chúa.

Văn Yên, SJ - Vatican News

Cha Maffeo đã phục vụ với tư cách là Giám đốc kỹ thuật của Radio Vatican trong 12 năm (1973-1985). Sau đó Toà Thánh bổ nhiệm cha vào một nhiệm vụ khác tại Đài Thiên Văn Vatican ở Castel Gandolfo. Tại đây cha làm việc trong 32 năm (1985-2017) với tư cách là phụ tá giám đốc và sau đó là chuyên gia lịch sử và lưu trữ.

Đức Thánh Cha đã biết cha Maffeo cách cá nhân từ lâu. Ngài nói rằng cha Maffeo đã sống, theo diễn tả của thánh I-nhã, là “một khí cụ trung tín trong tay Thiên Chúa” với niềm vui, đức ái và tinh thần phục vụ lớn lao.

Hiện tại, cha đang ở tại nhà hưu Residenza San Pietro Canisio của Dòng Tên tại Roma với sứ mạng “cầu nguyện cho Giáo hội và cho Dòng”. Đức Thánh Cha xin cha cầu nguyện cho ngài. Cha Maffeo hiện vẫn khoẻ và đi lại nhanh nhẹn với chiếc xe đẩy dành cho người già. Cha thích hỏi những người trẻ cùng bàn ăn về xuất thân và sứ mạng của họ, mặc dù cha thường quên và hỏi lại.

Đức Thánh Cha hiệp ý với cha tạ ơn Thiên Chúa về những điều lớn lao Người đã thực hiện cho cha trong 100 năm qua. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Đức Thánh Cha cũng ban phép lành Toà Thánh cho cha Maffeo. (CSR_4615_2022)

31 tháng mười 2022, 12:06