Tìm kiếm

Sách “Huấn quyền. Các văn bản và tài liệu của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I” Sách “Huấn quyền. Các văn bản và tài liệu của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I” 

Đức Thánh Cha: ĐGH Gioan Phaolô I có cái nhìn ngôn sứ về vết thương của thế giới

Viết lời tựa cho cuốn sách “Huấn quyền. Các văn bản và tài liệu của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I”, Đức Thánh Cha đề cao đức tin, đức cậy và đức mến, cũng như cái nhìn ngôn sứ của vị Giáo hoàng 34 ngày về những vết thương của thế giới.

Ngọc Yến - Vatican News

Mở đầu Đức Thánh Cha nhận xét rằng qua triều đại giáo hoàng ngắn ngủi của vị Giám mục Roma này, Chúa đã chỉ cho chúng ta thấy rằng kho tàng duy nhất là đức tin, đức tin đơn sơ của các Tông đồ, được Công đồng chung Vatican II tái đề xuất. Điều này cũng được tìm thấy trong tập sách, trong đó chứa đựng huấn quyền của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I.

Thực vậy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi kế vị Thánh Phêrô, nhưng  Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I đã tuyên xưng đức tin, đức cậy và đức mến, những nhân đức được Thiên Chúa trao ban. Và chính vì đức tin của dân Kitô mà ngài đã có cái nhìn ngôn sứ về những vết thương của thế giới, chỉ ra rằng đối với Giáo hội, hoà bình là một điều rất quan trọng. Điều này được thấy rõ trong các bài diễn cho các cuộc gặp gỡ quốc tế quan trọng, như ngày 04/9/1978, trước hơn một trăm đại diện tổ chức truyền giáo quốc tế, ngài nói: “Giáo hội, sứ giả khiêm tốn của Tin Mừng cho tất cả dân tộc trên mặt đất, có thể góp phần tạo ra một bầu khí công bằng, huynh đệ và liên đới và niềm hy vọng, nếu không có những điều này thế giới không thể sống được”.

Áp dụng thực tế, Đức Thánh Cha viết: “Như thế, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I đã lặp lại rằng điều cấp bách nhất cho thời đại chúng ta, đó không phải là những gì đến tư tưởng và kế hoạch quảng đại của ngài, nhưng là bước đi đơn giản trong đức tin của các Tông đồ. Hồng ân đức tin mà ngài đã nhận được trong gia đình công nhân và di cư, phải làm việc vất vả hàng ngày”.

Trong lời tựa Đức Thánh Cha còn nhắc đến Đức Tổng Giám mục Óscar Arnulfo Romero của San Salvador, bị sát hại ngay tại bàn thờ và đã được phong thánh. Khi Đức Giáo Hoàng qua đời, vào ngày 03/10 năm đó, Thánh Óscar Arnulfo đã dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho ngài và đã đưa ra những lời đáng suy gẫm. Theo thánh nhân, chỉ trong một thời gian ngắn với hai cái chết và hai cuộc bầu Giáo hoàng, thế giới tập trung nhìn vào vị trí cao nhất của phẩm trật Giáo hội Công giáo, một phẩm trật được đặt trên vai những người yếu đuối, nhưng qua đó, phẩm trật này được mời gọi trở thành kênh truyền để Giáo hội được hướng dẫn và điều hành và là dấu chỉ bí tích của ân sủng được ban cho nhân loại.

Đức Thánh Cha viết: “Trong Giáo hội, phẩm trật không phải là một thực thể tách biệt và tự lập, nhưng như thánh Romero nói, phẩm trật nằm trong một dân được Thiên Chúa quy tụ để phục vụ Nước Trời và toàn thế giới. Bởi vì Giáo hội không phải là mục đích cũng không phải là phẩm trật. Phẩm trật vì Giáo hội và Giáo hội vì thế giới”.

Đức Thánh Cha kết luận rằng vào lúc đó, với cái chết của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I, mọi người dễ dàng nhận ra rằng Giáo hội không phải do Giáo hoàng hay các Giám mục thiết lập, mà là chính Chúa Kitô thiết lập. Và nếu cửa hoả ngục và sự chết không thắng được Giáo hội không phải do đôi vai yếu đuối của Giáo hoàng có thể, nhưng vì Giáo hoàng được nâng đỡ bởi chính Đấng là sự sống đời đời, Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đây là mầu nhiệm cũng được chiếu sáng trong sự kiện và trong giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I.

09 tháng năm 2022, 09:03