Tìm kiếm

ĐTC gặp các tu sĩ Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân ĐTC gặp các tu sĩ Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân  (Vatican Media)

ĐTC gặp các thành viên tham dự Tổng hội Dòng Camillô

Lúc 10 giờ 30 sáng thứ Hai 16/5, ĐTC đã gặp khoảng 60 tu sĩ Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân, thường được gọi là Dòng Camillô, nhân dịp Tổng hội lần thứ 59 của Dòng từ ngày 2 đến 22/05/2022.

Văn Yên, SJ - Vatican News

Trong bài nói chuyện với các thành viên Tổng hội, Đức Thánh Cha nhắc đến chủ nghĩa cá nhân và sự thờ ơ đang đánh dấu thời đại chúng ta. Tuy nhiên, phản ứng của Kitô hữu không phải là cam chịu hiện tại hoặc hoài niệm quá khứ, nhưng là lòng bác ái, được thúc đẩy bởi sự tin tưởng vào Chúa Quan Phòng, biết yêu chính thời đại của mình và làm chứng cho Tin Mừng với lòng khiêm nhường.

Đây chính là những gì thánh Camillo de Lellis, vị sáng lập Dòng, đã hiện thực. Theo Đức Thánh Cha, thánh Camillo là một trong những vị thánh mặc lấy phong cách của người Samari Nhân hậu tốt nhất, đã đến gần người anh em bị thương trên đường. Do đó, đây cũng là lối sống của các tu sĩ Camillo, nhìn thực tại đau khổ, bệnh tật và cái chết bằng đôi mắt của Chúa Giê-su. Điều này đòi hỏi sự sẵn sàng “mở ra với Chúa Thánh Thần, Đấng là linh hồn của mọi hoạt động tông đồ; và nó cũng đòi hỏi một sự can đảm nhất định để cùng nhau khám phá và bước đi trên những con đường chưa được khám phá hoặc để thể hiện tiềm năng của đặc sủng và mục vụ Camillô dưới những hình thức mới.”

Đức Thánh Cha thấy rằng lối sống và việc tông đồ của Dòng, đặc biệt trong việc phục vụ người bệnh và người già yếu, kết hợp hai chiều kích thiết yếu của đời sống Kitô hữu: một mặt là chứng tá bên ngoài và cụ thể dành cho người khác; mặt khác là cần hiểu chính mình theo tinh thần nhỏ bé của Tin Mừng.

Do đó, ĐTC mời gọi các tu sĩ Camillô lấy nhựa sống từ Các Mối Phúc để loan báo cho người nghèo và người rốt hết bằng sự hiền lành và giản dị. Đồng thời, tin chắc rằng, điều tốt lành mà mỗi tu sĩ dành cho những anh chị em đau khổ là một món quà cho chính Chúa Giêsu, ngay cả khi người đời không nhìn thấy, cũng sẽ không bao giờ mất đi, nhưng như những hạt giống rơi xuống đất, nảy mầm và sinh hoa trái. (CSR_2075_2022)

16 tháng năm 2022, 12:44