Tìm kiếm

2022.03.18 Partecipanti al Capitolo Generale delle Suore di Santa Dorotea della Frassinetti

ĐTC tiếp các nữ tu tham dự tổng tu nghị dòng Dorotea

Ngày 18/3/2022, trong cuộc tiếp kiến dành cho các nữ tu của dòng Dorotea tham dự tổng tu nghị, Đức Thánh Cha mời gọi các chị tiếp tục cuộc hành trình “với lòng nhiệt thành, thực hiện phương pháp giáo dục của thánh Paula, bằng trái tim và tình yêu, để giúp mỗi người định hình tương lai của họ.”

Hồng Thủy - Vatican News

Các nữ tu dòng Dorotea bắt đầu tổng tu nghị từ ngày 3/3/2022 với chủ đề “họ theo lối khác trở về”, trích từ tường thuật của Phúc Âm về việc các đạo sĩ trở về theo con đường khác để tránh vua Hê-rô-đê.

Con đường do Chúa Giêsu chỉ ra

Đức Thánh Cha nói rằng “một con đường khác” không chỉ có nghĩa là một con đường khác, mà còn là “một cách bước đi mới, một cách bước đi khác.” Giống như các môn đệ trên đường Emmaus, những người trở về Giêrusalem đã thay đổi sau khi gặp Chúa Phục sinh, giờ đây các nữ tu Dorotea có thể “bước trên con đường” do chính Chúa Giê-su chỉ cho họ trong cuộc sống hiện nay của dòng.

Truyền thống phong phú về tính hiệp hành

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng các dòng tu là “kho lưu trữ của một di sản vĩ đại và của một truyền thống phong phú về tính hiệp hành.” Ngài lưu ý rằng “bước đi cùng nhau, với Chúa Kitô và trong Thánh Thần, tạo nên bản chất của đời sống tu trì Kitô giáo.” “Bước đi cùng nhau trong Thánh Linh ghi dấu một phong cách hiệp thông và tham dự được đánh dấu bởi sứ vụ.” Và Đức Thánh Cha giải thích về ba từ này.

Hiệp thông, tham dự và truyền giáo

Đức Thánh Cha nói rằng các nữ tu có thể học sự hiệp thông từ đấng sáng lập, thánh Paula Frassinetti, người mong muốn tái tạo mô hình hiệp thông được thấy trong sự hiệp nhất của các Tông đồ xung quanh Chúa Giêsu, và trong cộng đoàn Kitô giáo tiên khởi ở Giêrusalem.

Thánh Paula “cũng cho chúng ta thấy hành trình tham gia,” mà ngài đã chứng minh bằng cách “cho phép bản thân bị quấy rầy bởi những ‘tiếng kêu’, những thiếu thốn, nhu cầu của tuổi tác của chính ngài”, điều đã thúc đẩy ngài vượt ra khỏi chính mình để giúp đỡ người khác.

Thánh nhân cũng là hình mẫu của việc truyền giáo khi nhận được đặc sủng “loan báo Tin Mừng bằng cách giáo dục, và giáo dục bằng cách loan báo Tin Mừng.” Đức Thánh Cha nói rằng đây là sứ mạng của các nữ tu Dorotea, đồng thời nói thêm rằng họ sẽ tiếp tục là sự hiện diện hiệu quả trong Giáo hội khi họ trung thành với sứ mạng này. (CSR_1115_2022)

19 tháng ba 2022, 11:32